Wyniki przetargów - woj. realizacji: dolnośląskie - Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4916916 2019-06-24 Dolnośląskie Przebudowa drogi gminnej od posesji nr 62 do posesji nr 122, dz. 610, 612, 554, 617/1 w miejscowości Pławnica, km 0+000-0+600 [In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916940 2019-06-24 Dolnośląskie Przebudowa budynku Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Wrocławskich Mieszka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916961 2019-06-24 Dolnośląskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916967 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie oświetlenia terenu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916984 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsja przy uzyciu Patchera

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917065 2019-06-24 Dolnośląskie Remont zaplecza kuchni – chłodni i szatni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach Dla chłodni: • Roze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917074 2019-06-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R0AP0000.271.38.2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Świadczenie usług ochrony os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917113 2019-06-24 Dolnośląskie Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZK - NZ/290/3400/80/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917357 2019-06-24 Dolnośląskie MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY REYMONTA W CHOJNOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - ETAP I REMONT BUDYNKÓW Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917522 2019-06-24 Dolnośląskie Remont łaźni osadzonych dla oddziałów penitencjarnych 1 i 2 w Zakładzie Karnym w Strzelinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917532 2019-06-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZDW-6.381.80.2019.7 1. Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917647 2019-06-24 Dolnośląskie Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917713 2019-06-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/Kw.2232.1.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917741 2019-06-24 Dolnośląskie Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Ogrodowa – Bronka Czecha w Jeleniej Górze” w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917310 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet nr 1 - Leki ogólne I 1 Polymyxini B sul. + Oxytetracyclini + Hydrocortisoni - zawiesina ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917777 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – Omeprazolum Omeprazolum proszek do sporządzania inj.doż. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917778 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – Leki różne I 1 Ambroxolum inj. 15 mg/ 2 ml x 10 amp. op 10 2 Betahistini di...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917779 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 – Nilotinibum Nilotinibum 200 mg x 112 kaps. op 400

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917835 2019-06-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.270.81.2019 1. Dostawa pamięci RAM oraz przegród powietrznych dla pamięci RAM do ser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917785 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet nr 10 – Etamsylatum 1 Etamsylatum inj. 0.25g/2ml x 50 amp. op 1300 2 Etamsylatum 0.25g ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917788 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 – Dexamethanosum 1 Dexamethasonum tabletki 4 mg x 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917937 2019-06-24 Dolnośląskie MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY REYMONTA W CHOJNOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - ETAP II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916955 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZADANIE 1 - "Wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew w ilości do 74 sztuk rosnących w pasach drogowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916957 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Koszenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 339 i 340 o powierzchni 36,0 ha

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916963 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Koszenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 334 i 338 o powierzchni 43,3 ha

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916969 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918105 2019-06-24 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CKIP.271.1.2019 Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918117 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917508 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Świętosława, Łąkowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918200 2019-06-24 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont ścian na II piętrze i szatni przy sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)