Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - Kultura, sztuka - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4920775 2019-06-26 Śląskie Rozbudowa infrastruktury gazowej na terenie gminy Kleszczów - budowa przyłączy gazowych w latach 2019 - 2021 Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920784 2019-06-26 „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921057 2019-06-26 Mazowieckie Zakup i sukcesywna dostawa paliw płynnych dla dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie Przedmiotem zamówienia publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921159 2019-06-26 Mazowieckie Obsługa portierska z ochroną obiektów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DTA.3331.1.2019 usługa w obiektach WOMP CP-L w Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921500 2019-06-26 Mazowieckie Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2019 Zakres zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921172 2019-06-26 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPI 271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej centru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921524 2019-06-26 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bełchatów w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4920960 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Remont obowdnicy oświetlenia terenu w Łodzi ul. Źródłowa 52

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921761 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Remont budynku nr 13 w Gałkówku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921762 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont ogrodzenia w Kutnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921763 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Remont budynku nr 99 (przepompownia ) w Kutnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921764 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Remont budynku nr 1 w Zgierzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921765 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Konserwacja budynku nr 64 w Leźnicy Wielkiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921799 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: sukcesywna dostawa kiszonek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921800 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921801 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921797 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921911 2019-06-26 Łódzkie Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kopiarek na potrzeby Jednostek Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ADI.272.11.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4921802 2019-06-26 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: sukcesywna dostawa produktów odżywczych dla niemowląt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922277 2019-06-26 Budowa drogi gminnej w Kompinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKI.271.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4922291 2019-06-26 Łódzkie Obsługa medialna Uniwersytetu Łódzkiego realizowana w ramach umowy ramowej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 22/ZP/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918397 2019-06-25 Łódzkie Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul.Łaska – ul. Świerkowa– ul.Jodłowa – ul.Staszica – ul.Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918450 2019-06-25 Łódzkie Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych i środków ochrony sygnalizacji świetlnej niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918441 2019-06-25 Łódzkie PRZEBUDOWA ULICY OLCHOWEJ I KALINOWEJ W BABICZKACH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRGiZP.271.10.2019 3.1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918561 2019-06-25 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 21/2019 1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Kod CPV 30237200-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918541 2019-06-25 Łódzkie Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918697 2019-06-25 Łódzkie Przebudowa ul. Orlej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.12.2019.WNK 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918838 2019-06-25 Śląskie ROZBUDOWA UL. SPACEROWEJ W RADOMSKU. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP. 271.1.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918803 2019-06-25 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów 19 12 12/2019 – zam. z wolnej ręki -Dylów. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918395 2019-06-25 Łódzkie Pranie bielizny, odzieży i pościeli w 2019-2020r. dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach -CPV 98310000-9 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)