Wyniki przetargów - Praca - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225020 2022-07-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego, dystrybucji posiłków bezpośredni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223853 2022-07-04 Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224642 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224644 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224645 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224646 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie Nr 7: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224647 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie Nr 8: Dzienne usługi asystenckie w miejscu zamieszkania u 2 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224649 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie nr 10: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 2 osób potrzebujących wsparcia w co...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224650 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie nr 11: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 2 osób potrzebujących wsparcia w co...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224641 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224648 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie Nr 9: Dzienne usługi asystenckie w miejscu zamieszkania u 2 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224643 2022-07-04 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie Nr 4: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6223984 2022-07-04 Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1: Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób na terenie gminy Niedrzwica Duża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6218730 2022-06-29 Łódzkie Część nr: Nazwa: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekrutacja oraz kierowanie, osób niebędących pracownikami Wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6215704 2022-06-28 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadańw zakresie wsparcia i rozwoju okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6215102 2022-06-27 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Asystent nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6215103 2022-06-27 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Asystent 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6215105 2022-06-27 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Asystent 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6214473 2022-06-27 Część nr: 1 Nazwa: Asystent nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6215104 2022-06-27 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Asystent 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6214595 2022-06-27 Część nr: Nazwa: Świadczenie usług pośrednictwa pracy na potrzeby Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A w Szanghaju obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6214706 2022-06-27 Część nr: Nazwa: Świadczenie usług pośrednictwa wizowego na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule. W ciągu 24 miesięc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6211510 2022-06-24 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – Zapewnienie oficera mechanika wachtowego – II zmiana II.2.4) Opis zamówienia: Obejmuje z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6211511 2022-06-24 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III – Zapewnienie oficera wachtowego – I zmiana II.2.4) Opis zamówienia: Obejmuje zapewnienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6211333 2022-06-24 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I – Zapewnienie oficera mechanika wachtowego – I zmiana II.2.4) Opis zamówienia: Obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6211512 2022-06-24 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV – Zapewnienie oficera wachtowego – II zmiana II.2.4) Opis zamówienia: Obejmuje zapewnienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6212744 2022-06-24 Świętokrzyskie Część nr: 1 Nazwa: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6213319 2022-06-24 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II – Obsługa administracyjno – biurowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6201230 2022-06-15 Część nr: Nazwa: Zadanie nr 1 - świadczenie usług asystenta przez okres 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy przy czym nie dł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6199314 2022-06-14 Dolnośląskie Część nr: Nazwa: usługa zapewnienie personelu do obsługi karetki typu N dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)