Wyniki przetargów - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5246602 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego p.n. Dobudowa obiektu dydaktycznego D APS I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246615 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Preparat serwatki suszonej Lactoflo lub produkt równoważny II.1.4) Krótki opis: Preparat serwatki suszonej Lactoflo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246616 2020-04-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Olej rzepakowy II.1.4) Krótki opis: Olej rzepakowy – z dołączoną etykietą w języku polskim.Dostawa jednorazowa cyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246618 2020-04-06 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Kukurydza paszowa II.1.4) Krótki opis: Kukurydza paszowa w ilości 75 ton.Parametry jakościowe:— wilgotność ziarna m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246625 2020-04-06 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym w obszarze Natura 2000 w leśn. Ptusza w oddz. 553 i oddz. 555 oraz pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246604 2020-04-06 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Ptusza w oddz. 661 oraz budowa zbiorni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246678 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246603 2020-04-06 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Dokończenie robót na odcinku od km 86+500 do km 89+571 drogi ekspresowej S3/A6 węzeł Rzęśnica (bez węzła) – węzeł D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246679 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz szyny usług (ESB) – w ramach platformy usług elektronicznych ZUS – zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246669 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020–2023 II.1.4) Krótki opis: Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246686 2020-04-06 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246687 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych oraz wdrożenie systemu RFID (radiowej identyfikacji pościeli i bielizny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246621 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa oleju napędowego II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246691 2020-04-06 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jugów w roku 2020 – pakiet nr 2 obejmujący le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246693 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246695 2020-04-06 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246702 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Dostarczenie wybranych usług w ramach organizacji spotkań w Gdańsku (centrum miasta lub w obszarze siedziby Wspólne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246703 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Organizacja transgranicznego rajdu rowerowego „Polska–Rosja” z okazji Dnia Europy w województwach: warmińsko-mazurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246704 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Wydziału Informacji Funduszy Europejskich (WIFE), w tym zapewnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246705 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach II.1.4) Krótki opis: 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246712 2020-04-06 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – komora klimatyczna Weiss Technik model ClimeEvent C/340/70/3 II.2.4) Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246619 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa sprzętu metrologicznego II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu met...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246709 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – system pomiarowy do pomiaru tłumienności optycznej Keysight 8163B z jednomodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246685 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246710 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – przetwornik mocy Keysight U2044XA II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246718 2020-04-06 II.1.1) Nazwa: Bieżąca obsługa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Kępno oraz gminy Baranów II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246711 2020-04-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu metrologicznego – kalibrator testerów instalacji elektrycznych Fluke 5322A II.2.4) Opis zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246719 2020-04-06 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski –Skarżysko Kamienna II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246721 2020-04-06 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Realizacja dostosowania systemu Skok-D do integracji z aplikacją AMI wykorzystywanego w Enea Operator Sp. z o.o. II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5246629 2020-04-06 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Rudnik w ramach projektu pn. „Energia słoneczna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)