Wyniki przetargów - woj. realizacji: lubuskie - BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4917077 2019-06-24 Lubuskie Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprząt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917506 2019-06-24 Lubuskie Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917636 2019-06-24 Lubuskie Pielęgnacja zieleni miejskiej w rejonach i w parkach na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zamówienie częściowe nr 7 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917765 2019-06-24 Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917737 2019-06-24 Lubuskie UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest udzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917261 2019-06-24 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Dostawa 22 szt. budek wartowniczych (Poznań, Biedrusko)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918087 2019-06-24 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Dostawa 9 szt. budek wartowniczych (Dolaszewo, Porażyn)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917267 2019-06-24 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa miału węglowego i węgla groszek do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4918109 2019-06-24 Lubuskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP-II.271.21.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej i central...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4917928 2019-06-24 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa 11 sztuk kontenerów o pojemności 8 m3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916538 2019-06-21 Lubuskie WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.391.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916623 2019-06-21 Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostarczenie infrastruktury scenicznej, technicznej i wizualnej Święta Województwa Lubuskiego 2019 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916618 2019-06-21 Lubuskie Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przez okres jednego roku licząc od dnia okreś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916326 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 II.2.4) Opis zamówienia: Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Borkowskie Wąwozy”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916774 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 V: Udzielenie zamówienia Nazwa: W części zamówienia obejmującej zadanie nr 3 – siedlisko przyrodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916775 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 V: Udzielenie zamówienia Nazwa: W części zamówienia obejmującej zadanie nr 4 – siedlisko przyrodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916334 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 II.2.4) Opis zamówienia: Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916776 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Słoneczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916777 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Staszica i w Parku Słowiańskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916778 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Górczyn i Piaski V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Utrzymanie zieleni w rejonach Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916782 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Utrzymanie zieleni w parkach Siemiradzkiego i Zacisze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916339 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Utrzymanie zieleni w rejonie Zawarcie/Zakanale II.2.4) Opis zamówienia: Utrzymanie zieleni w rejonie Zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916779 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Manhattan i parkach Górczyńskim i 750-Lecia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916780 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Utrzymanie zieleni w rejonie Janice i Dolinki V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Utrzymanie zieleni w rejonach Ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916783 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Utrzymanie letnie i zimowe czystości przystanków komunikacji miejskiej oraz koszy ulicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916784 2019-06-21 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Utrzymanie letnie i zimowe czystości schodów terenowych i kładek oraz przejść podziemnych pod ul. Piłsudskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4916350 2019-06-21 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Koszęcinie II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915997 2019-06-20 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla ZWiK Sława Sp. z o.o. - Etap 1 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915954 2019-06-20 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Zarządzanie Projektem pt.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez m. Krzywin (etap II) II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4915000 2019-06-19 Lubuskie „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z przebudowa budynku nr 13” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)