Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035896 2022-04-14 Mazowieckie
Prace na linii nr 34
1035889 2022-04-14 Mazowieckie
Poprawa dostępności m. Ostrołęka
1035894 2022-04-14 Mazowieckie
Modernizacja linii kolejowej nr 4
1035890 2022-04-14 Mazowieckie
Budowa łącznicy pomiędzy liniami kole...
1035888 2022-04-14 Mazowieckie
Prace na linii kolejowej nr 31 Siedlce -...
1035892 2022-04-14 Mazowieckie
Budowa odcinka nowej linii w celu obsłu...
1035895 2022-04-14 Mazowieckie
Modernizacja linii kolejowej nr 35
1035893 2022-04-14 Mazowieckie
Poprawa przepustowości na odcinku Warsz...
1035887 2022-04-14 Mazowieckie
Rewitalizacja linii kolejowej nr 27
1035907 2022-04-14 Mazowieckie
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji...
1035897 2022-04-14 Mazowieckie
Prace na linii nr 34 odc. Ostrołęka - ...
1035879 2022-04-14 Mazowieckie
Prace na linii średnicowej
1035882 2022-04-14 Mazowieckie
Prace na linii kolejowej nr 6
1035883 2022-04-14 Mazowieckie
Dobudowa torów aglomeracyjnych
1035884 2022-04-14 Mazowieckie
Poprawa przepustowości na odcinku Warsz...
1035886 2022-04-14 Mazowieckie
Modernizacja linii kolejowej nr 20
1035878 2022-04-14 Mazowieckie
Modernizacja linii kolejowej nr 33
1035880 2022-04-14 Mazowieckie
Modernizacja linii kolejowej nr 29
1035881 2022-04-14 Mazowieckie
Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku...
1035506 2022-05-04 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1035505 2022-05-04 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1035504 2022-05-04 Opolskie
 zmiana decyzji o środowiskowych uwaru...
1035503 2022-05-04 Opolskie
 postępowania w przedmiocie zmiany dec...
1035502 2022-05-04 Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1035501 2022-05-04 Łódzkie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1035581 2022-05-04 Małopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1035575 2022-05-04 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1035496 2022-05-04 Wielkopolskie
 budowie zespołu budynków produkcyjno...
1035580 2022-05-04 Lubelskie
Wniosek o zmianę decyzji o środowiskow...
1035497 2022-05-04 Wielkopolskie
 budowie magazynu otwartego-składowani...