Inwestycje - Zawiercie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070076 2022-08-12 Śląskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070136 2022-08-12 Śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067486 2022-08-05 Śląskie
Zakup projektora kinowego DCI laserowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067636 2022-08-05 Śląskie
Zakup urządzenia systemu audiodeskrypcj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067188 2022-08-04 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1067187 2022-08-04 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1065225 2022-07-28 Śląskie
Remont sal dydaktycznych oraz dostawa, m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060019 2022-07-14 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1060018 2022-07-14 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1059502 2022-07-13 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1057939 2022-07-11 Śląskie
Obiekt produkcyjno-magazynowy o kubaturz...
1057927 2022-07-08 Śląskie
Wiata
1057549 2022-07-07 Śląskie
Budowa sortowni odpadów komunalnych na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057635 2022-07-07 Śląskie
Budowa instalacji unieszkodliwiania osad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057396 2022-07-07 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056578 2022-07-06 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1056577 2022-07-06 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1056915 2022-07-06 Śląskie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056752 2022-07-06 Śląskie
Opracowanie dokumentów strategicznych d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054719 2022-06-30 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1050614 2022-06-15 Śląskie
Wewnętrzna instalacja gazu w budynku wi...
1038610 2022-06-14 Śląskie
Wykonanie prac naprawczych zarysowań i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038668 2022-06-14 Śląskie
Przebudowa nawierzchni ul. Bocznej od ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038670 2022-06-14 Śląskie
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038671 2022-06-14 Śląskie
Przebudowa ulicy Północnej w Zawierciu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038673 2022-06-14 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z op...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038675 2022-06-14 Śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1041019 2022-06-14 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1044416 2022-06-14 Śląskie
Remont kapitalny jezdni i miejsc postojo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044582 2022-06-14 Śląskie
Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu