Inwestycje - Zamość - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
880981 2020-12-11 Lubelskie
Modernizacja bazy noclegowej oraz sanita...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
877916 2020-11-16 Lubelskie
Budowa węzła betoniarskiego
874534 2020-10-22 Lubelskie
Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w...
872574 2020-10-01 Lubelskie
Przebudowa parkingów oraz rewitalizacja ...
872573 2020-10-01 Lubelskie
Remont nawierzchni dróg osiedlowych - Ul...
872572 2020-10-01 Lubelskie
Budowa ulicy Wincentego Pola
872537 2020-10-01 Lubelskie
Przebudowa parkingu osiedlowego przy blo...
872538 2020-10-01 Lubelskie
Poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szko...
872539 2020-10-01 Lubelskie
Remont drogi na osiedlu Szwedzka w rejon...
872540 2020-10-01 Lubelskie
Wymiana nawierzchni istniejących alejek ...
872541 2020-10-01 Lubelskie
Remont nawierzchni ulicy Klonowicza w Za...
872542 2020-10-01 Lubelskie
Kontynuacja przebudowy bocznej ul Majdan
872543 2020-10-01 Lubelskie
Budowa drogi, ul Zimowa
872544 2020-10-01 Lubelskie
Wykonanie traktu pieszo -jezdnego wraz z...
872546 2020-10-01 Lubelskie
Kontynuacja remontu ulicy Poprzecznej w ...
872556 2020-10-01 Lubelskie
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śląskiej od ...
872558 2020-10-01 Lubelskie
Budowa miejsc postojowych dla samochodów...
872559 2020-10-01 Lubelskie
Oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej n...
872568 2020-10-01 Lubelskie
Remont chodnika przy ulicy Zdanowskiej o...
869203 2020-09-08 Lubelskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny z przył...
869205 2020-09-08 Lubelskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny z przył...
869207 2020-09-08 Lubelskie
Rozbudowa budynku technicznego produkcyj...
869209 2020-09-08 Lubelskie
Zmiana pozwolenia na budowę w zakresie z...
869217 2020-09-08 Lubelskie
Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego z do...
867638 2020-08-26 Lubelskie
Remont kościoła
866059 2020-08-12 Lubelskie
Budowa parkingu
865429 2020-08-06 Lubelskie
Przebudowa ul. Szczebrzeskiej
865432 2020-08-06 Lubelskie
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielo...
863069 2020-07-21 Lubelskie
Remont istniejącego lokalu handlowego
861602 2020-07-09 Lubelskie
 dot. wydania decyzji o środowiskowych u...