Inwestycje - Zabrze - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845880 2020-03-31 Śląskie
Boisko + flowpark na Zaborzu ul. Olchowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845885 2020-03-31 Śląskie
Boisko na os. Młodego Górnika przy ZSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845719 2020-03-27 Śląskie
Budowa garaży
845804 2020-03-25 Śląskie
Zimowe utrzymanie dróg i placów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845807 2020-03-25 Śląskie
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845805 2020-03-25 Śląskie
Eksploatacja i konserwacja przepompowni ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845810 2020-03-25 Śląskie
Bieżące remonty kanalizacji deszczowej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845808 2020-03-25 Śląskie
Remonty obiektów inżynierskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845812 2020-03-25 Śląskie
Letnie mechaniczne utrzymanie dróg i pla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845815 2020-03-25 Śląskie
Dostawa i montaż oznakowania piono...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845816 2020-03-25 Śląskie
Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji św...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845844 2020-03-25 Śląskie
Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845827 2020-03-25 Śląskie
Przebudowa skrzyżowania Chopina, Tarnopo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845845 2020-03-25 Śląskie
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Of...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845863 2020-03-25 Śląskie
Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla Spo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845866 2020-03-25 Śląskie
Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845878 2020-03-25 Śląskie
ZBP 2020 - Remont toalet w Szkole Podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845876 2020-03-25 Śląskie
ZBP 2020 - Budowa boiska do piłki nożnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842834 2020-03-13 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych w ramach ter...
840565 2020-03-03 Śląskie
Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej
839232 2020-02-27 Śląskie
Przebudowa wraz ze zmianą spsobu użytkow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839220 2020-02-27 Śląskie
Budowa parkingu przy ul. Jordana 38
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839230 2020-02-27 Śląskie
Remont pomieszczeń w przyziemiu budynku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839228 2020-02-27 Śląskie
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839226 2020-02-27 Śląskie
Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839594 2020-02-27 Śląskie
Budowa budynku handlowego nr 2 wraz z dr...
838413 2020-02-21 Śląskie
Przebudowa budynku handlowego
845818 2020-02-20 Śląskie
Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845821 2020-02-20 Śląskie
Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845824 2020-02-20 Śląskie
Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu