Inwestycje - Wrocław - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
760128 2018-09-24 Dolnośląskie
Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Branibo...
760417 2018-09-25 Dolnośląskie
Budowa 254 mieszkań
760913 2018-09-28 Dolnośląskie
Remont budynku mieszkalnego - ul. Kniazi...
760914 2018-09-28 Dolnośląskie
Remont budynku mieszkalnego - ul. Kniazi...
760915 2018-09-28 Dolnośląskie
Budowa budynku biurowo-usługowego z gara...
760916 2018-09-28 Dolnośląskie
Budowa ściany przeciwpożarowej osłaniają...
760929 2018-09-28 Dolnośląskie
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jedno...
760930 2018-09-28 Dolnośląskie
Zadaszenie balkonów i loggii ostatnich k...
760935 2018-09-28 Dolnośląskie
Remont elewacji i dachu budynku
760940 2018-09-25 Dolnośląskie
Budowa budynku magazynowego
760941 2018-09-26 Dolnośląskie
Przebudowa kondygnacji parteru na pięć l...
760956 2018-09-26 Dolnośląskie
Budowa i przebudowa Placu Miejskiego
760967 2018-10-01 Dolnośląskie
Montaż wentylacji grawitacyjnej dla pomi...
760969 2018-10-01 Dolnośląskie
Budowa budynku spawalni wraz z garażami ...
760970 2018-10-01 Dolnośląskie
Remont z przebudową części budynku - Gaz...
760972 2018-10-01 Dolnośląskie
Budowa ciągu garaży wraz z zewnętrznym u...
762642 2018-09-13 Dolnośląskie
Osiedle przy al. Poprzecznej
762659 2018-10-09 Dolnośląskie
Osiedle Bulwary Książęce
763015 2018-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego - ul. Maz...
763016 2018-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego - ul. Jer...
763017 2018-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa budynku usługowo-biurowego
763018 2018-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa budynku obsługi klienta
763021 2018-10-11 Dolnośląskie
Przebudowa istniejącej stalowej wieży kr...
763019 2018-10-11 Dolnośląskie
Budowa stacji bazowej sieci telefonii ko...
763024 2018-10-11 Dolnośląskie
Dobudowa pracowni tomografu komputeroweg...
763025 2018-10-11 Dolnośląskie
Remont budynku - ul. Traugutta 91, 81OF
763031 2018-10-11 Dolnośląskie
Budowa fundamentu oraz czterech zbiornik...
763038 2018-10-11 Dolnośląskie
Remont i przebudowa pomieszczeń Instytut...
763041 2018-10-11 Dolnośląskie
Budowa budynku biurowego z parkingiem po...
763048 2018-10-11 Dolnośląskie
Wymiana ślusarki okiennej na elewacji po...