Inwestycje - Wieluń - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844863 2020-03-24 Łódzkie
Rozbudowa budynku handlowo-usługowego
842550 2020-03-12 Łódzkie
Budowa linii kablowej SN, budowa stacji ...
840853 2020-03-04 Łódzkie
1) Przebudowa i rozbudowa istniejącej ha...
839896 2020-02-28 Łódzkie
Budowa wiaty magazynowej
836035 2020-02-10 Łódzkie
Budowa zatok postojowych przy ul. Urocze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836037 2020-02-10 Łódzkie
Przebudowa drogi - Wieluń, ul. Rymarkiew...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834554 2020-01-30 Łódzkie
Roboty budowlano- adaptacyjne w formule ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834558 2020-01-30 Łódzkie
Dostawy sprzętu medycznego w ramach proj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834561 2020-01-30 Łódzkie
Dostawa stołu operacyjnego oraz lamp ope...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834555 2020-01-30 Łódzkie
Dostawa lampy RTG wraz z osprzętem do to...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834566 2020-01-30 Łódzkie
Wymiana informatycznego systemu medyczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834564 2020-01-30 Łódzkie
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834569 2020-01-30 Łódzkie
Usługa wykonania drogi dojazdowej do SOR...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836045 2020-01-29 Łódzkie
Przebudowa ulicy Szpitalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836039 2020-01-29 Łódzkie
Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836050 2020-01-29 Łódzkie
Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wielun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836051 2020-01-29 Łódzkie
Bieżące utrzymanie dróg w mieście i gmin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836047 2020-01-29 Łódzkie
Przebudowa ulicy Kolejowej w Wieluniu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836055 2020-01-29 Łódzkie
Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gmini...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836053 2020-01-29 Łódzkie
Bieżące utrzymanie dróg w mieście i gmin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836056 2020-01-29 Łódzkie
Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gmini...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836060 2020-01-29 Łódzkie
Budowa hali sportowej przy Szkole Podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836061 2020-01-29 Łódzkie
Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836059 2020-01-29 Łódzkie
Docieplenie budynków wraz z wymianą obró...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836062 2020-01-29 Łódzkie
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych ź...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836063 2020-01-29 Łódzkie
Remont zabytkowego dworu drewnianego mie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832874 2020-01-28 Łódzkie
Powiększenie Era Parku w Wieluniu przy u...
831982 2020-01-23 Łódzkie
Budowa ekranów akustycznych przy boisku ...
831982 2020-01-22 Łódzkie
Budowa ekranów akustycznych przy boisku ...
831964 2020-01-21 Łódzkie
Budowa oświetlenia boiska sportowego