Inwestycje - Toruń - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069042 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa instalaji telekomunikacyjnej
1069047 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa konstrukcji lokalu gastronomi...
1068719 2022-08-09 Kujawsko-Pomorskie
Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067334 2022-08-09 Kujawsko-Pomorskie
Rozbiórka budynku gospodarczego
1068274 2022-08-08 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie robót remontowych w gminnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069086 2022-08-08 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynków handlowo - usługowych ...
1067446 2022-08-05 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa leków dla Oddziału Hematologii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069052 2022-08-05 Kujawsko-Pomorskie
Zewnętrzna instalacja zbiornikowa z naz...
1066852 2022-08-03 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa zestawów do pomiaru rzutu serca...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066869 2022-08-03 Kujawsko-Pomorskie
Promocja gospodarcza regionu podczas co ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067388 2022-08-03 Kujawsko-Pomorskie
Magazyn o powierzchni ok. 20 tys. m2
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066398 2022-08-02 Kujawsko-Pomorskie
Realizacja usługi świadczenia indywidu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066135 2022-08-01 Kujawsko-Pomorskie
Dokończenie nowego budynku Całodoboweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065515 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065541 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065502 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Swiadczenie usług wywozu odpadów komun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065822 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Supermarket sieci POLOmarket
1065965 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa budynku wielorodzinnego zwią...
1065254 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i montaż windy osobowej na Wydzia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065247 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
DOSTAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZE...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065208 2022-07-28 Zachodniopomorskie
Dostawa lotniczego wyposażenia warsztat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065326 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Realizacja II etapu instalacji systemów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065409 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja zewnętrznej sieci kanaliza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065410 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Montaż układów klimatyzacji w pomiesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065413 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie robót budowlanych polegający...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065414 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Adaptacja przestrzeni strychowej w budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065417 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Tereny Uniwersyteckie - Kampus. Moderniz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065427 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Tereny Uniwersyteckie - Kampus. Rewitali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065428 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Roboty budowlane polegające na konserwa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065429 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
Prace konserwacyjne w budynku C7 Dostawa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu