Inwestycje - Tarnów - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
843513 2020-03-18 Małopolskie
 Decyzja o umorzeniu postępowanie w spra...
843512 2020-03-18 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843688 2020-03-18 Małopolskie
Budowa pięciu wolno stojących budynków m...
842818 2020-03-13 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyj...
839587 2020-02-27 Małopolskie
Przebudowa części parteru w budynku Cent...
839274 2020-02-26 Małopolskie
Budynek biurowo-socjalny z częścią magaz...
838717 2020-02-25 Małopolskie
Rozbudowa chłodni wentylatorowej dla Wyt...
837601 2020-02-19 Małopolskie
Dostawa wraz z dzierżawą analizatora do ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837602 2020-02-19 Małopolskie
Wymiana źródła irydowego (4 szt) do micr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837597 2020-02-19 Małopolskie
System etykietowania kasetek i szkiełek ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837445 2020-02-18 Małopolskie
Sprzęt do Elektroterapii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837446 2020-02-18 Małopolskie
Linie krwii-Dializatory
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837451 2020-02-18 Małopolskie
Zużywalne elementy do neuronawigacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837448 2020-02-18 Małopolskie
Stymulatory-Defibrylatory
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837452 2020-02-18 Małopolskie
Implanty neurochirurgiczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837454 2020-02-18 Małopolskie
Sprzęt medyczny do Koronarografii i Koro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837562 2020-02-18 Małopolskie
Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837563 2020-02-18 Małopolskie
Optyki endoskopowe - 6 szt.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837542 2020-02-18 Małopolskie
Prowadniki pomiarowe do koronarogrfii wr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837544 2020-02-18 Małopolskie
Cewniki do ablacji wraz z dzierżawą kons...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837548 2020-02-18 Małopolskie
Sprzęt medyczny j.u.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837551 2020-02-18 Małopolskie
Sondy wieńcowe wraz z dzierżawą aparatu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837553 2020-02-18 Małopolskie
Sprzęt do witrektomii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837555 2020-02-18 Małopolskie
System do wykonywania aterektomii rotacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837558 2020-02-18 Małopolskie
Sprzęt i instrumentarium endoskopowe chi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837559 2020-02-18 Małopolskie
Protezy piersiowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837560 2020-02-18 Małopolskie
Osprzęt do neuromonitora
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837561 2020-02-18 Małopolskie
Sprzęt medyczny j.u.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837568 2020-02-18 Małopolskie
Zawarcie umowy dotyczącej wykonywania bi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837567 2020-02-18 Małopolskie
Endoskopia urologiczna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu