Inwestycje - Starachowice - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
882874 2020-12-30 Świętokrzyskie
Budowa wiaduktu
882875 2020-12-30 Świętokrzyskie
Termomodernizacja budynku dydaktycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882872 2020-12-30 Świętokrzyskie
Remont II Liceum Ogólnokształcące wraz ...
878601 2020-11-13 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wod...
878602 2020-11-13 Świętokrzyskie
Oczyszczenie i zagospodarowanie otoczeni...
878603 2020-11-13 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie otoczenia Parku Kultury
878604 2020-11-13 Świętokrzyskie
Wymiana kompleksowa oświetlenia uliczneg...
878605 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa nowego zaplecza warsztatowego, my...
878606 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa stacji ładowania autobusów CNG
878600 2020-11-13 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie otoczenia Dworca Zachod...
878609 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa systemu ścieżek rowerowych na ter...
878610 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja i frag...
878611 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. Parkowej
878612 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. Kilińskiego
878607 2020-11-13 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie otoczenia Dworca Wschod...
878613 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa ulicy Zacisze
878614 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa ulicy Zwierzynieckiej
878615 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa ul. Stalowników wraz z budową ośw...
878616 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego wr...
878617 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa ul. Łazy
878618 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa ul. Wspólnej
878619 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa ul. Pogodnej
878620 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa ulicy Licealnej
878621 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa ulicy Wachmistrza Tarzana
878622 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa łącznika pieszojezdnego od ul. Le...
878623 2020-11-13 Świętokrzyskie
Termomodernizacja kompleksowa 3 budynków...
878624 2020-11-13 Świętokrzyskie
Budowa świetlicy środowiskowej i mieszka...
878625 2020-11-13 Świętokrzyskie
Przebudowa budynku mieszkalnego na osied...
878626 2020-11-13 Świętokrzyskie
Zwiększenie dostępności e - usług
878627 2020-11-13 Świętokrzyskie
Doświetlenie ulic i przejść dla pieszych