Inwestycje - Sosnowiec - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
810296 2019-09-04 Śląskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809603 2019-09-03 Śląskie
Przebudowa części budynku szkoły związan...
809633 2019-09-03 Śląskie
Budowa świetlicy integracyjnej
808112 2019-08-20 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
806798 2019-08-08 Śląskie
Urządzenia do wczesnej rehabilitacji neu...
806850 2019-08-08 Śląskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
806855 2019-08-08 Śląskie
Przebudowa mieszkań nr 5 i 6
806856 2019-08-08 Śląskie
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz...
806300 2019-08-06 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
805658 2019-08-01 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
805749 2019-08-01 Śląskie
Budowa drogi wewnętrznej
805560 2019-07-31 Śląskie
Budowa budynku gospodarczego
805694 2019-07-29 Śląskie
Rozbudowa zakładu "Nitrex Metal" Sp. z o...
804519 2019-07-24 Śląskie
Wyposażenie/doposażenie w aparaty do dia...
804565 2019-07-24 Śląskie
Wyposażenie/doposażenie w aparaty do dia...
802267 2019-07-12 Śląskie
Aranżacja zapleczy socjalno-biurowych w ...
802270 2019-07-12 Śląskie
Przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego...
802334 2019-07-12 Śląskie
Rozbudowa hali o wykonanie zewnętrznego ...
802350 2019-07-12 Śląskie
Przystosowanie klatki schodowej budynku ...
801973 2019-07-11 Łódzkie
Rozbudowa hali przełaunkowej
802354 2019-07-08 Śląskie
Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorod...
801477 2019-07-07 Śląskie
Kompleks biurowy
798921 2019-06-27 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
797034 2019-06-13 Śląskie
Centrale monitorujące i monitory kardiol...
796854 2019-06-12 Śląskie
Przebudowa chodnika w ramach zadania: Bu...
796811 2019-06-12 Śląskie
Centrale monitorujące i monitory kardiol...
794675 2019-05-30 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
794196 2019-05-28 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
794195 2019-05-28 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
794194 2019-05-28 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...