Inwestycje - Radomsko - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1398652 2024-04-12 Łódzkie
Gastroskop i kolonoskop
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1401831 2024-04-12 Łódzkie
Pojemniki medyczne z formaliną
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1401833 2024-04-12 Łódzkie
Dreny i wkłady do wstrzykiwaczy kontras...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1401834 2024-04-11 Łódzkie
Programy lekowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1401835 2024-04-11 Łódzkie
Wyroby medyczne do dializ
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361627 2024-03-05 Łódzkie
Rozbudowa ul. Batorego i ul. Sienkiewicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361628 2024-03-05 Łódzkie
Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - sporz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361630 2024-03-05 Łódzkie
Utrzymanie zieleni w ciągach komunikacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361631 2024-03-05 Łódzkie
Sporządzenie planu ogólnego miasta Rad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361632 2024-03-05 Łódzkie
Świadczenie usług w zakresie ubezpiecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361634 2024-03-05 Łódzkie
Eliminacja zagrożeń środowiskowych i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361635 2024-03-05 Łódzkie
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361637 2024-03-05 Łódzkie
Rewitalizacja w kulturze i sporcie z pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361641 2024-03-05 Łódzkie
Zakup energii elektrycznej na rok 2025
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361643 2024-03-05 Łódzkie
Odbiór odpadów komunalnych od właści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361644 2024-03-05 Łódzkie
Udzielenie i obsługa dgługoterminowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361639 2024-03-05 Łódzkie
Zakup zeroemisyjnego taboru elektryczneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1319256 2024-02-22 Łódzkie
Usługa schronienia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375610 2024-02-22 Łódzkie
Przygotowanie i dostawa posiłków do DD...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1345361 2024-02-13 Łódzkie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1317207 2024-01-16 Łódzkie
Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Rowec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361602 2024-01-16 Łódzkie
Remont ul. Ciepłej, ul. Ks. A. Turleja,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361603 2024-01-16 Łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego etap I ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361604 2024-01-16 Łódzkie
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361606 2024-01-16 Łódzkie
Modernizacja dróg gminnych na terenie M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361607 2024-01-16 Łódzkie
Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361609 2024-01-16 Łódzkie
Przebudowa infrastruktury drogowej w Rad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361610 2024-01-16 Łódzkie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361614 2024-01-16 Łódzkie
Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361617 2024-01-16 Łódzkie
Budowa budynku użyteczności publicznej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu