Inwestycje - Przemyśl - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
855549 2020-05-21 Podkarpackie
Remont cerkwi oraz dzwonnicy
854137 2020-05-08 Podkarpackie
Nowy przystanek kolejowy
854144 2020-05-08 Podkarpackie
Wydłużenie/przebudowa peronów
852765 2020-05-06 Podkarpackie
Przebudowa i rozbudowa instalacji ciepła...
854849 2020-04-30 Podkarpackie
Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847125 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846470 2020-04-02 Podkarpackie
Dokończenie remontu ul. Wandy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846471 2020-04-02 Podkarpackie
Remont odcinka drogi dojazdowej do Szkoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845130 2020-03-25 Podkarpackie
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzin...
846802 2020-03-12 Podkarpackie
I etap osiedla z docelowo 120 mieszkania...
840455 2020-03-04 Podkarpackie
Modernizacja oraz rozbudowa Oddziału Ane...
840453 2020-03-04 Podkarpackie
Dostawy materiałów i sprzętu dla Pracown...
840457 2020-03-04 Podkarpackie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej 1
840459 2020-03-04 Podkarpackie
Dostawy drobnego sprzętu endoskopowego o...
840460 2020-03-04 Podkarpackie
Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medy...
840461 2020-03-04 Podkarpackie
Dostawy sprzętu dla chirurgii wewnątrzna...
840462 2020-03-04 Podkarpackie
Dostawy odczynników, materiałów i szybki...
840465 2020-03-04 Podkarpackie
Usługa przeglądów oraz naprawy aparatury...
840468 2020-03-04 Podkarpackie
Zakup stołów operacyjnych, sterylizatoró...
840471 2020-03-04 Podkarpackie
Zakup endoskopowej aparatury medycznej o...
840475 2020-03-04 Podkarpackie
Remont budynku stacji podczyszczania ści...
840479 2020-03-04 Podkarpackie
Drobny sprzęt medyczny laboratoryjny
840482 2020-03-04 Podkarpackie
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego...
840484 2020-03-04 Podkarpackie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej II
840487 2020-03-04 Podkarpackie
Dostawy asortymentu ortopedycznego: impl...
840493 2020-03-04 Podkarpackie
Sukcesywne dostawy odczynników...,serwis...
840490 2020-03-04 Podkarpackie
Zakup tomografu komputerowego
840495 2020-03-04 Podkarpackie
Dostawy odczynników, testów i materiałów...
835613 2020-02-07 Podkarpackie
Budowa 3 budynków mieszkalnych z instala...
834897 2020-02-04 Podkarpackie
Zmiana sposobu użytkowania parteru budyn...