Inwestycje - Nysa - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
864753 2020-08-03 Opolskie
Zagospodarowanie podwórka Urzędu Miejski...
864754 2020-08-03 Opolskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej
863832 2020-07-27 Opolskie
Zmiana warunków pozwolenia na budowę dot...
863563 2020-07-23 Opolskie
Budowa zatoki autobusowej
861925 2020-07-09 Opolskie
Budowa remizy strażackiej z zapleczem re...
861926 2020-07-09 Opolskie
Remont dachu sali gimnastycznej
860936 2020-07-02 Opolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
859682 2020-06-22 Opolskie
Budowa szybu dźwigu osobowego
857140 2020-05-29 Opolskie
Budowa linii zasilającej stację redukcyj...
856377 2020-05-27 Opolskie
Remont, wymiana i ustawienie oznakowania...
856379 2020-05-27 Opolskie
Naprawa podłużnych i poprzecznych spękań...
855554 2020-05-22 Opolskie
Budowa dwóch hal magazynowych
854512 2020-05-18 Opolskie
Kompleks mieszkalno-usługowy o powierzch...
855407 2020-05-05 Opolskie
Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856372 2020-05-04 Opolskie
Wykonanie remontów nawierzchni dróg kraj...
856374 2020-05-04 Opolskie
Roboty, usługi i dostawy związane z odwo...
856384 2020-05-04 Opolskie
Obsługa punktu ZUD w Rejonie Nysa sezon ...
843720 2020-03-17 Opolskie
Przebudowa lokalu użytkowego na gminny p...
841040 2020-03-06 Opolskie
Modernizacja dworca PKP
844374 2020-02-21 Opolskie
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835493 2020-02-10 Opolskie
Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835496 2020-02-10 Opolskie
Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835497 2020-02-10 Opolskie
Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835499 2020-02-10 Opolskie
Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835500 2020-02-10 Opolskie
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835501 2020-02-10 Opolskie
Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835502 2020-02-10 Opolskie
Opłata licencji za program "SIGMA w częś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835503 2020-02-10 Opolskie
Opłata licencji za program do wyliczania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835504 2020-02-10 Opolskie
Opłata licencji za program "Rekrutacja d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835505 2020-02-10 Opolskie
Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu