Inwestycje - Mielec - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846419 2020-04-01 Podkarpackie
Budowa instalacji zewnętrznych elektrycz...
845696 2020-03-27 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę hali produkc...
845697 2020-03-27 Podkarpackie
Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyj...
843974 2020-03-19 Podkarpackie
Budowa budynku portierni z wiatą na rowe...
842539 2020-03-12 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę stanowiska m...
840538 2020-03-03 Podkarpackie
Budowa drogi wew. wraz z urządzeniami or...
839889 2020-02-28 Podkarpackie
Budowa instalacji wew. wentylacyjnej naw...
839890 2020-02-28 Podkarpackie
Przebudowa części istniejącej hali produ...
835401 2020-02-07 Podkarpackie
Przebudowa części istniejącej hali produ...
827894 2020-01-23 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827903 2020-01-23 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr 1143 R relacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827908 2020-01-23 Podkarpackie
Przebudowa boiska na wielofunkcyjne bois...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827906 2020-01-23 Podkarpackie
Termomodernizacja budynku internatu, w t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827910 2020-01-23 Podkarpackie
I Liceum Ogólnokształcące - rozbudowa bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827916 2020-01-23 Podkarpackie
I Liceum Ogólnokształcące - budowa budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827917 2020-01-23 Podkarpackie
Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827920 2020-01-23 Podkarpackie
Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827921 2020-01-23 Podkarpackie
Wykonanie windy przy Przychodni Nr 5 ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827924 2020-01-23 Podkarpackie
Remont oddziału ginekologicznego, chirur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827944 2020-01-23 Podkarpackie
Ekspertyza i dokumentacja techniczna dot...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827940 2020-01-23 Podkarpackie
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827946 2020-01-23 Podkarpackie
Budowa hali gimnastycznej wraz z infrast...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831706 2020-01-23 Podkarpackie
Budowa budynku stacji kontroli pojazdów ...
831723 2020-01-23 Podkarpackie
Budowa wiaty nad istniejącym placem skła...
830386 2020-01-23 Podkarpackie
Rozbudowa i modernizacja galerii handlow...
831723 2020-01-16 Podkarpackie
Budowa wiaty nad istniejącym placem skła...
827910 2019-12-19 Podkarpackie
I Liceum Ogólnokształcące - rozbudowa bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827916 2019-12-19 Podkarpackie
I Liceum Ogólnokształcące - budowa budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827917 2019-12-19 Podkarpackie
Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827920 2019-12-19 Podkarpackie
Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu