Inwestycje - Leszno - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
841029 2020-03-06 Wielkopolskie
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841030 2020-03-06 Wielkopolskie
Świadczenie usług serwisowych urządzeń e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841031 2020-03-06 Wielkopolskie
Dostawy sprzętu do zabiegów krioablacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841032 2020-03-06 Wielkopolskie
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841033 2020-03-06 Wielkopolskie
Dostawa infrastruktury sprzętowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841034 2020-03-06 Wielkopolskie
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby chirur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841035 2020-03-06 Wielkopolskie
Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z nie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841028 2020-03-06 Wielkopolskie
Ultrasonograf, zakup mikrotomu rotacyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841044 2020-03-06 Wielkopolskie
Dostawy implantów ortopedycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841047 2020-03-06 Wielkopolskie
Modernizacja apteki szpitalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841046 2020-03-06 Wielkopolskie
Optymalizacja energetyczna budynków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841045 2020-03-06 Wielkopolskie
Optymalizacja energetyczna budynków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841174 2020-03-06 Wielkopolskie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841175 2020-03-06 Wielkopolskie
Świadczenie usług serwisowych angiografu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841176 2020-03-06 Wielkopolskie
Dostawy implantów neurochirurgicznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832951 2020-01-28 Wielkopolskie
Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832952 2020-01-28 Wielkopolskie
Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832961 2020-01-28 Wielkopolskie
Wykonanie robót związanych z bieżącym ut...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832964 2020-01-28 Wielkopolskie
Przebudowa ul. Gen. Józefa Wybickiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832968 2020-01-28 Wielkopolskie
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfalt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832970 2020-01-28 Wielkopolskie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832987 2020-01-28 Wielkopolskie
Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832989 2020-01-28 Wielkopolskie
Przebudowa ul. Fabrycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833078 2020-01-28 Wielkopolskie
Budowa kolumbarium i chodników na cmenta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832950 2020-01-28 Wielkopolskie
Zimowe utrzymanie dróg i ulic
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831377 2020-01-23 Wielkopolskie
Remont pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831349 2020-01-23 Wielkopolskie
Zakup licencji na rozbudowę systemu PZGi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831377 2020-01-16 Wielkopolskie
Remont pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831349 2020-01-16 Wielkopolskie
Zakup licencji na rozbudowę systemu PZGi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu