Inwestycje - Krosno - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1066421 2022-08-02 Podkarpackie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066317 2022-08-01 Podkarpackie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1064623 2022-07-27 Podkarpackie
Dostawa i montaż kompletnej hali namiot...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063134 2022-07-22 Podkarpackie
Zakup unitu laryngologicznego z pełnym ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062362 2022-07-20 Podkarpackie
Przebudowa ulicy Reymonta w Krośnie –...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062396 2022-07-20 Podkarpackie
Przebudowa ulicy S. Batorego w Krośnie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062397 2022-07-20 Podkarpackie
Przebudowa ul. Bieszczada w Krośnie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062398 2022-07-20 Podkarpackie
Przebudowa ul. Olejarskiej w Krośnie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062399 2022-07-20 Podkarpackie
Przebudowa chodnika na dz. nr ewid. 2588...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062400 2022-07-20 Podkarpackie
Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062229 2022-07-20 Podkarpackie
Zakup nowych autobusów elektrycznych dl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061394 2022-07-18 Podkarpackie
Remont budynku WTZ PSONI Koło w Krośni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061290 2022-07-18 Wielkopolskie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056245 2022-07-05 Podkarpackie
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056423 2022-07-05 Podkarpackie
Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056424 2022-07-05 Podkarpackie
Pełnienie nadzoru projektowego nad robo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056425 2022-07-05 Podkarpackie
Działania informacyjno - promocyjne w r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056606 2022-07-05 Podkarpackie
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy...
1056614 2022-07-05 Podkarpackie
Budowa budynku produkcyjno-usługowego z...
1052459 2022-06-24 Lubuskie
Wybór banku udzielającego kredyt dług...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052636 2022-06-24 Wielkopolskie
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052206 2022-06-22 Podkarpackie
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej
1052208 2022-06-22 Podkarpackie
Budowa instalacji zbiornikowej na gaz p...
1051154 2022-06-20 Podkarpackie
Dostawa samochodu osobowego z napędem e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1049644 2022-06-14 Podkarpackie
Artykuły ogólnospożywcze
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039907 2022-06-14 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1041503 2022-06-14 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1045393 2022-06-14 Podkarpackie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1049494 2022-06-14 Podkarpackie
Przebudowa budynku usługowo-mieszkalneg...
1037980 2022-06-14 Podkarpackie
Przebudowa ul. S. Okrzei w Krośnie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu