Inwestycje - Kraków - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
811186 2019-09-11 Małopolskie
 Przebudowa odcinka sieci magistralnej 2...
810375 2019-09-09 Małopolskie
 ,,Budowa stacji bazowej telefonii komór...
810374 2019-09-09 Małopolskie
 ,,Budowa stacji bazowej telefonii komór...
810360 2019-09-09 Małopolskie
 "Budowa zespołu dwóch budynków mieszkal...
810380 2019-09-09 Małopolskie
Obiekt biurowo-usługowy o powierzchni 10...
809987 2019-09-04 Małopolskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809988 2019-09-04 Małopolskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809990 2019-09-04 Małopolskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
810218 2019-09-04 Małopolskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
808721 2019-08-26 Małopolskie
 Rewitalizacja wiaduktu w km 2,303 linii...
808720 2019-08-26 Małopolskie
 Budowa magistrali wodociągowej DN 500 m...
808711 2019-08-26 Małopolskie
 Przebudowa odcinka magistrali ciepłowni...
808947 2019-08-26 Małopolskie
Hotel Mercure z 200 pokojami
810396 2019-08-22 Małopolskie
Generalne wykonawstwo budynku mieszkalne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
810347 2019-08-22 Małopolskie
Dokumentacja modernizacji obiektów dydak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
810405 2019-08-22 Małopolskie
Zespół mieszkaniowo-usługowy w Krakowie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
810411 2019-08-22 Małopolskie
Kompleks wielorodzinny "Stawowa" z 87 mi...
808286 2019-08-21 Małopolskie
 „Zespół magazynowo - produkcyjno - usłu...
806794 2019-08-09 Małopolskie
Budowa budynku wielorodzinnego z wewnętr...
806799 2019-08-09 Małopolskie
Przebudowa drogi wewnętrznej
806788 2019-08-08 Małopolskie
Budowa budynku biurowo-warsztatowego wra...
806793 2019-08-08 Małopolskie
Remont budynków Opactwa Benedyktów
806796 2019-08-08 Małopolskie
Stacja Bazowa
806789 2019-08-08 Małopolskie
Urządzenia do wczesnej rehabilitacji neu...
806872 2019-08-08 Małopolskie
Urządzenia do wczesnej rehabilitacji neu...
806708 2019-08-07 Małopolskie
Urządzenia do wczesnej rehabilitacji neu...
806097 2019-08-05 Małopolskie
 Przebudowa prawego wału pomiędzy stopni...
806096 2019-08-05 Małopolskie
 Budowa bramy przeciwpowodziowej dla Por...
806078 2019-08-02 Małopolskie
Budowa węzła przeróbki osadu
805197 2019-07-30 Małopolskie
Budowa obiektów sportowych na terenie St...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu