Inwestycje - Konin - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068415 2022-08-08 Wielkopolskie
Na budowę hali magazynowej z zapleczem ...
1067476 2022-08-05 Wielkopolskie
Wykonanie Parku kieszonkowego – 11 lis...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067639 2022-08-05 Wielkopolskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067641 2022-08-05 Wielkopolskie
Opracowanie projektów miejscowych plan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066234 2022-08-01 Wielkopolskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1060737 2022-07-15 Wielkopolskie
Świadczenie usług transportu osób dia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058138 2022-07-08 Wielkopolskie
Usługi ubezpieczeniowe dla Akademii Nau...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058389 2022-07-08 Wielkopolskie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058390 2022-07-08 Wielkopolskie
Dozór i ochrona obiektów należących ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056923 2022-07-06 Wielkopolskie
Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057012 2022-07-06 Wielkopolskie
Przebudowa ulicy I. Paderewskiego w Koni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1053364 2022-06-27 Wielkopolskie
Remont ciągu komunikacyjnego na II pię...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052087 2022-06-22 Wielkopolskie
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052144 2022-06-22 Wielkopolskie
Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052151 2022-06-22 Wielkopolskie
Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052159 2022-06-22 Wielkopolskie
Zakup sprzętu i aparatury dla O. Aneste...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051942 2022-06-22 Wielkopolskie
Kompleksowe usługi w zakresie sprzatani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050881 2022-06-17 Wielkopolskie
Oświetlenie ul. Zakole i Wyzwolenia d
1050271 2022-06-15 Wielkopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040073 2022-06-14 Wielkopolskie
Dostawa niezbędnej infrastruktury sprz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1048162 2022-06-14 Wielkopolskie
Poprawa brd na przejściach dla pieszych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037888 2022-06-14 Wielkopolskie
Budowa hali magazynowej
1037906 2022-06-14 Wielkopolskie
Budowa wagi samochodowej zagłębionej t...
1049100 2022-06-14 Wielkopolskie
Utrzymanie nawierzchni chodników, ście...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034854 2022-04-29 Wielkopolskie
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034408 2022-04-28 Wielkopolskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034481 2022-04-28 Wielkopolskie
Dostawa serwera, oprogramowania do wizua...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031198 2022-04-19 Wielkopolskie
Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1029138 2022-04-11 Wielkopolskie
Dostawa fabrycznie nowego elektrycznego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028261 2022-04-07 Wielkopolskie
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu