Inwestycje - Kielce - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844973 2020-03-25 Świętokrzyskie
Przebudowa budynku
844978 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budynek szpitala
844975 2020-03-24 Świętokrzyskie
Parking na 60 stanowisk postojowych
844976 2020-03-24 Świętokrzyskie
Budynek Delegatury Urzędu Komunikacji El...
843613 2020-03-18 Świętokrzyskie
Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843628 2020-03-18 Świętokrzyskie
Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Etap 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843298 2020-03-17 Świętokrzyskie
Naprawy i modernizacja zakładu
843462 2020-03-17 Świętokrzyskie
Przebudowa lokalu usługowego
843463 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rozbudowa zespołu hal
843464 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rozbudowa budynku dydaktyczno-kulturalne...
843617 2020-03-12 Świętokrzyskie
Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843627 2020-03-12 Świętokrzyskie
Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842004 2020-03-11 Świętokrzyskie
Budowa gazociąu i przyłącza gazowego do ...
843565 2020-03-10 Świętokrzyskie
Wykonanie oznakowania drogowego: poziome...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843566 2020-03-10 Świętokrzyskie
Utrzymanie i konserwacja drogowych sygna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843567 2020-03-10 Świętokrzyskie
Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnań...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835403 2020-02-07 Świętokrzyskie
Doraźny zakup komputerów i osprzętu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835406 2020-02-07 Świętokrzyskie
Zakup drukarek.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835408 2020-02-07 Świętokrzyskie
Zakup komputerów i osprzętu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835409 2020-02-07 Świętokrzyskie
Zakup serwera
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835410 2020-02-06 Świętokrzyskie
Zakup drukarek etykiet
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835412 2020-02-06 Świętokrzyskie
Zakup komputerów na potrzeby Departament...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835413 2020-02-06 Świętokrzyskie
Zakup sprzętu komputerowego (komputery, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835414 2020-02-06 Świętokrzyskie
Zakup sprzętu komputerowego w ramach pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835418 2020-02-06 Świętokrzyskie
Zakup sprzętu biurowego, materiałów biur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835420 2020-02-06 Świętokrzyskie
Dostawa maszyn biurowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835422 2020-02-06 Świętokrzyskie
Dostawa materiałów biurowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835424 2020-02-06 Świętokrzyskie
Dostawa materiałów biurowych i eksploata...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835425 2020-02-06 Świętokrzyskie
Dostawa materiałów biurowych i maszyn bi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835429 2020-02-06 Świętokrzyskie
Tonery do kserokopiarek i faksów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu