Inwestycje - Kędzierzyn-Koźle - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845367 2020-03-25 Opolskie
Zmiana decyzji o pozwoleniu na remont el...
842471 2020-03-13 Opolskie
Powiększony miejski monitoring
842473 2020-03-13 Opolskie
Zagospodarowanie terenu przy podstawówce...
841797 2020-03-11 Opolskie
Rozbudowa monitoringu miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840276 2020-03-04 Opolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
840274 2020-03-04 Opolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
840231 2020-03-02 Opolskie
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkc...
839557 2020-02-26 Opolskie
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę dw...
833403 2020-01-29 Opolskie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833404 2020-01-29 Opolskie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833406 2020-01-29 Opolskie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833424 2020-01-29 Opolskie
Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833426 2020-01-29 Opolskie
Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833425 2020-01-29 Opolskie
Wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833428 2020-01-29 Opolskie
Przebudowa ul. Dworcowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833427 2020-01-29 Opolskie
Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833430 2020-01-29 Opolskie
Przebudowa ul. Tuwima
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833431 2020-01-29 Opolskie
Wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833437 2020-01-29 Opolskie
Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogró...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833439 2020-01-29 Opolskie
Usunięcie kolizji- przekładki sieci i pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833440 2020-01-29 Opolskie
Wykonanie kanalizacji ściekowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833441 2020-01-29 Opolskie
Rozbudowa cmentarza komunalnego na os. K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833444 2020-01-29 Opolskie
Rozbudowa pasa drogowego ul. Żabieniecki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833445 2020-01-29 Opolskie
Zaprojektuj i wybuduj - Dokumentacja pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833447 2020-01-29 Opolskie
Zagospodarowaie terenu przy ul. Przechod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833449 2020-01-29 Opolskie
Zagospodarowaie terenu przy ul. Przechod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833417 2020-01-28 Opolskie
Dokumentacja projektowo-kosztoryswoa bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833418 2020-01-28 Opolskie
Budowa boiska do piłki nożnej, boiska wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833419 2020-01-28 Opolskie
Budowa drogi dojazdowej do ogródków dzia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833421 2020-01-28 Opolskie
Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu