Inwestycje - Grudziądz - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
857436 2020-06-03 Kujawsko-Pomorskie
Budowa instalacji zbiornikowej z naziemn...
854908 2020-05-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa parkingu dla samochodów osobowych
854092 2020-05-08 Kujawsko-Pomorskie
Wybudowanie nowego przystanku kolejowego...
850350 2020-04-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy...
850356 2020-04-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa parkingu
848331 2020-04-16 Kujawsko-Pomorskie
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielo...
848352 2020-04-15 Kujawsko-Pomorskie
Budowa linii kablowej SN-15 kV
846195 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie
Budowa instalacji zbiornikowej
845934 2020-03-30 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku typu kontenerowego o prze...
845931 2020-03-30 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku garażowo - gospodarczego
841622 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remonty dróg gruntowych przetarg nieogra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841627 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841629 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remonty cząstkowe chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841631 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy Rapackiego i Królewskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841633 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy Jackowskiego na OM Strz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841642 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Remonty ulic w ciągu dróg wojewódzkich i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841643 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Nadzór inwestorski na zadaniu - Przebudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841645 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Nadzór inwestorski na zadaniu -Przebudow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839564 2020-02-27 Kujawsko-Pomorskie
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń b...
835629 2020-02-07 Kujawsko-Pomorskie
Prace zabezpieczające budynek w Grudziąd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834648 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834649 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i dostawa sprzętu IT w ramach proj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834651 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834656 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa i zakup sprzętu komputerowego do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834661 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu komputerowego - projekt pn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834663 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Materiały eksploatacyjne do drukarek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834668 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Materiały eksploatacyjne do kserokopiare...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834670 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Zakup materiałów i wyposażenia biurowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834671 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa targowiska handlowego w Grudz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834672 2020-02-03 Kujawsko-Pomorskie
Roboty budowlane w ramach projektu "Remo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu