Inwestycje - Gliwice - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846190 2020-03-31 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa istniejącej zakła...
846194 2020-03-31 Śląskie
Przebudowa z rozbudową istniejacej hali ...
846197 2020-03-31 Śląskie
Przebudowa (w osiach 4-5/G-I) hali produ...
845955 2020-03-30 Śląskie
Budowa budynku mieszklanego jednorodzinn...
845718 2020-03-27 Śląskie
Przebudowa budynku produkcyjno-magazynow...
845720 2020-03-27 Śląskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dac...
844284 2020-03-20 Śląskie
Budowa sieci elektroenergetycznej SN/nN ...
843210 2020-03-16 Śląskie
Przebudowa budynku socjalno - biurowego ...
843211 2020-03-16 Śląskie
Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termi...
842833 2020-03-13 Śląskie
Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kła...
841683 2020-03-10 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
841682 2020-03-09 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
841684 2020-03-09 Śląskie
Zmiana decyzji administracyjnej nr 295/2...
843969 2020-03-05 Śląskie
II etap (76 mieszkań) osiedla
840874 2020-03-04 Śląskie
Budowa hali magazynowej
839280 2020-02-26 Śląskie
Budowa stacji transformatorowej oraz sie...
837127 2020-02-14 Śląskie
Przebudowa odcinka ulicy Bielika wraz z ...
836535 2020-02-12 Śląskie
1. Prowadzenie robót budowlanych związan...
836252 2020-02-11 Śląskie
Budowa hali magazynowej
835577 2020-02-10 Śląskie
Budowa inteligentnego systemu zarządzani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835576 2020-02-10 Śląskie
Bieżąca obsługa przepompowni kanalizacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835580 2020-02-10 Śląskie
Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835581 2020-02-10 Śląskie
Budowa trasy rowerowej na odcinku Centru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835579 2020-02-10 Śląskie
Budowa parkingów i ciągów pieszych poza ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835600 2020-02-10 Śląskie
Budowa trasy rowerowej na odcinku Centru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835601 2020-02-10 Śląskie
Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835604 2020-02-10 Śląskie
Czyszczenie separatorów kanalizacji desz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835605 2020-02-10 Śląskie
Konserwacja i bieżące utrzymanie rowów z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835602 2020-02-10 Śląskie
Czyszczenie separatorów kanalizacji desz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835606 2020-02-10 Śląskie
Modernizacja kanalizacji deszczowej na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu