Inwestycje - Częstochowa - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
855859 2020-05-25 Śląskie
Budowa dwóch hal produkcyjno-magazynowyc...
852621 2020-05-05 Śląskie
Wymiana akceleratorów
854457 2020-04-30 Śląskie
Obiekty o łącznej powierzchni 40 tys. m2
854465 2020-04-30 Śląskie
Centrum logistyczne o powierzchni 64 tys...
851767 2020-04-29 Śląskie
Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorod...
851068 2020-04-27 Śląskie
Renowacja elewacji frontowej budynku mie...
850044 2020-04-23 Śląskie
Modernizacja obiektów i zakup sprzętu me...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850045 2020-04-23 Śląskie
Dostawa endoprotez i cementu kostnego or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850046 2020-04-23 Śląskie
Dostawa materiałów szewnych siatek chiru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850043 2020-04-23 Śląskie
Dostawa zamkniętego systemu do pobierani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
850047 2020-04-23 Śląskie
Dostawa implantów oraz innych materiałów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847784 2020-04-10 Śląskie
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawny...
847785 2020-04-10 Śląskie
Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorod...
847629 2020-04-09 Śląskie
Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodz...
847411 2020-04-08 Śląskie
Przebudowa konstrukcji wiaty paliwowej
846920 2020-04-06 Śląskie
Przebudowa pawilonu handlowego
846921 2020-04-06 Śląskie
Budowa podczyszczalni ścieków
846003 2020-03-31 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846002 2020-03-31 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845750 2020-03-30 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845386 2020-03-27 Śląskie
Zakup licencji, oprogramowania, modułów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845387 2020-03-27 Śląskie
Zakup sprzętu (drukarki, skanery, czytni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845392 2020-03-27 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845393 2020-03-27 Śląskie
Dostawa urządzeń sieciowych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845395 2020-03-27 Śląskie
Dostawa serwerów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845398 2020-03-27 Śląskie
Dostawa serwerów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845396 2020-03-27 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845399 2020-03-27 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845397 2020-03-27 Śląskie
Dostawa urządzeń sieciowych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845400 2020-03-27 Śląskie
Dostawa urządzeń sieciowych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu