Inwestycje - Ciechanów - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1284618 2023-11-17 Mazowieckie
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni mul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1279519 2023-11-09 Mazowieckie
wykonanie robót budowlanych związanych z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278691 2023-11-08 Mazowieckie
Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270108 2023-10-24 Mazowieckie
 Budowa Farm fotowoltaicznych z niezbędn...
1269252 2023-10-23 Mazowieckie
Montaż systemu klimatyzacji w budynku A ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261704 2023-10-10 Mazowieckie
Budowa dróg miejskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261782 2023-10-10 Mazowieckie
Poprawa efektywności energetycznej budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261511 2023-10-10 Mazowieckie
Remont drogi w zakresie remontu chodnika...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1259365 2023-10-06 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1258308 2023-10-04 Mazowieckie
Dostawa paliw samochodowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1256201 2023-09-30 Mazowieckie
WYPOSAŻENIE PRACOWNI KINEZOTERAPII I PRA...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1256285 2023-09-30 Mazowieckie
"Dostawa sprzętu komputerowego na potrze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1251752 2023-09-21 Mazowieckie
„Dostawa i instalacja komory przeznaczon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1250240 2023-09-19 Mazowieckie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1240628 2023-08-30 Mazowieckie
„Wykonanie podjazdu, miejsca parkingoweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1237456 2023-08-23 Mazowieckie
„Kompleksowa wyposażenie i uruchomienie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1237488 2023-08-23 Mazowieckie
"Dostawa wyposażenia do laboratorium tec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1232384 2023-08-10 Mazowieckie
„Dostosowanie budynku internatu Zespołu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1231614 2023-08-09 Mazowieckie
Dostawa wraz z wymianą stolarki drzwiowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1228281 2023-08-02 Mazowieckie
Dostawa sprzętu nagłaśniającego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1226057 2023-07-27 Mazowieckie
: Remont ul. Stanisława Wyspiańskiego nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1222220 2023-07-18 Mazowieckie
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1222108 2023-07-18 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217688 2023-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Roboty remontowe kompleks 8684 Ciechanów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217719 2023-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Roboty remontowe kompleks 8684 Ciechanów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1213619 2023-06-22 Mazowieckie
Dostawa Chromatografu gazowego GC FID i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1187620 2023-05-15 Mazowieckie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1195148 2023-05-10 Mazowieckie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1201821 2023-05-10 Mazowieckie
Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1195225 2023-05-10 Mazowieckie
Czyszczenie ulic na mokro na terenie mia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu