Inwestycje - Chełm - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845027 2020-03-26 Lubelskie
RDW w Chełmie Usługi zimowego utrzymania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844991 2020-03-25 Lubelskie
RDW w Chełmie Usługi zimowego utrzymania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842843 2020-03-13 Lubelskie
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjneg...
841814 2020-03-10 Lubelskie
Obsługa prawna inwestycji pn. Przebudowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841815 2020-03-10 Lubelskie
Remontu budynku Zespołu Katedralnego w C...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841816 2020-03-10 Lubelskie
Przebudowa ulicy Hutniczej w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840148 2020-03-02 Lubelskie
Budowa elektroenergetycznych linii napow...
841819 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa ulicy Zachodniej i szarych Sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841822 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841823 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841824 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841825 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batore...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841826 2020-02-28 Lubelskie
Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841827 2020-02-28 Lubelskie
Budowa ulicy Krańcowej w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841828 2020-02-28 Lubelskie
Budowa ul. Lwowska B w Chełmie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841829 2020-02-28 Lubelskie
Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841832 2020-02-28 Lubelskie
Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841833 2020-02-28 Lubelskie
Budowa i remont chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841834 2020-02-28 Lubelskie
Remonty nawierzchni jezdni i chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841835 2020-02-28 Lubelskie
Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841836 2020-02-28 Lubelskie
Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841837 2020-02-28 Lubelskie
Oznakowanie poziome i pionowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845080 2020-02-24 Lubelskie
RDW w Chełmie Usługi ustawienia i zdejmo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845109 2020-02-24 Lubelskie
RDW w Chełmie Usługi związane z oczyszcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845273 2020-02-24 Lubelskie
RDW w Chełmie Dostawa znaków, elementów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832910 2020-01-28 Lubelskie
Przebudowa biurowca.
830557 2020-01-23 Lubelskie
Remont uzbrojenia podziemnego, nawierzch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830544 2020-01-23 Lubelskie
Zaprojektowanie i wykonanie węzła ciepln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831942 2020-01-23 Lubelskie
Budowa zespołu urządzeń telefonii komórk...
831942 2020-01-20 Lubelskie
Budowa zespołu urządzeń telefonii komórk...