Inwestycje - Bydgoszcz - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069664 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa komputerów, urządzeń drukują...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069589 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa części, podzespołów i akceso...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069027 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Rozbiórka części budynku gospodarczo-...
1068743 2022-08-09 Kujawsko-Pomorskie
KMP we Włocławku - dostosowanie pomies...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068787 2022-08-09 Kujawsko-Pomorskie
Usługa szkoleniowa z zakresu substancji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069019 2022-08-08 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa istniejących budynków produ...
1067547 2022-08-05 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie robót podobnych w Hali Targow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067619 2022-08-05 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie szczelnej palisady i odbudowa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067453 2022-08-05 Kujawsko-Pomorskie
Myjnia ultradźwiękowa z systemem płuk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066932 2022-08-03 Kujawsko-Pomorskie
Usługa polegająca na odbiorze i przetw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066997 2022-08-03 Kujawsko-Pomorskie
Prace z dost. do wymogów p.poż budynku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067016 2022-08-03 Kujawsko-Pomorskie
Remontu dwóch łazienek w budynku KPSOS...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067017 2022-08-03 Kujawsko-Pomorskie
Zaprojektowanie i wykonanie remontu dach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066487 2022-08-02 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa Instalacji sprężonego powiet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066049 2022-08-01 Kujawsko-Pomorskie
Ochrona fizyczna i elektroniczna mienia ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066129 2022-08-01 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa wody i odbiór ścieków z teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066314 2022-08-01 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1066320 2022-08-01 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1065625 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Usługa nasadzeń kompensacyjnych drzew
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065774 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Dostawy sprzętu komputerowego dla JO PB...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065635 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Leki i preparaty krwiopochodne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065611 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa linii kablowych SN na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065912 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w...
1065927 2022-07-29 Kujawsko-Pomorskie
Budowa hali magazynowej
1064965 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1065152 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1065149 2022-07-28 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1064893 2022-07-27 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1063969 2022-07-26 Kujawsko-Pomorskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1064162 2022-07-26 Kujawsko-Pomorskie
Remont wraz z przebudową pomieszczeń O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu