Inwestycje - Bydgoszcz - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
786776 2019-03-18 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci SN-15kV i nn 0,4kV – budowa...
786780 2019-03-18 Kujawsko-Pomorskie
Budowa zewnętrznej instalacji oświetleni...
787152 2019-03-15 Kujawsko-Pomorskie
Sprzęt i mateiały na wszystkie sale oper...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
787153 2019-03-15 Kujawsko-Pomorskie
Sprzęt dla Ueologi i badań urodynamiczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
787154 2019-03-15 Kujawsko-Pomorskie
Sprzęt do hemodializy **
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
787155 2019-03-15 Kujawsko-Pomorskie
Zestawy do pomiaru ciśnienia śródczaszko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785794 2019-03-11 Zachodniopomorskie
Przebudowa i rozbudowa kuchni szpitalnej
785797 2019-03-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa kotłowni gazowej
784683 2019-03-04 Kujawsko-Pomorskie
Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługo...
784685 2019-03-04 Kujawsko-Pomorskie
Budowa estakady dla sieci ciepłowniczej ...
784686 2019-03-04 Kujawsko-Pomorskie
Nadbudowa tarasu wschodniego wraz z wewn...
783411 2019-02-25 Kujawsko-Pomorskie
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego ...
783413 2019-02-25 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa wiaty, wykonanie posadzki
783418 2019-02-25 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
783380 2019-02-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 k...
782973 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Dzierżawa urządzeń do tlenoterapii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782978 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Dzierżawa strzykawki do tomografu komput...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782979 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Dzierżawa urządzenia do terapii nerkowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782980 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Akcesoria do sprzętu i aparatury medyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782982 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Aparaty do nieinwaz. wentyl. mechaniczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782983 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Zakup aparatu do jet ventilation
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782987 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Videobronchoskop -2 kpl.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783038 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Zestaw narzędzi do otwartej torakochirur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783039 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Meble medyczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783040 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Odczynniki laboratoryjne-mikrobiologiczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783041 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Dzierżawa aparatu immunologicznego wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783042 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Analizator biochemiczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
783043 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Usługi w zakresie serwisu i nadzoru auto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785399 2019-02-21 Kujawsko-Pomorskie
Budowa bazy Śmigłowcowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782328 2019-02-15 Kujawsko-Pomorskie
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń d...