Inwestycje - Brzeg - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
840806 2020-03-04 Opolskie
Budowa wiaty - zadaszenia nad wejściem d...
838233 2020-02-24 Opolskie
Cz. 1 - Dostawa części zużywalnych i jed...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838235 2020-02-24 Opolskie
Cz. 2 - Dostawa części zużywalnych i jed...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838238 2020-02-24 Opolskie
Cz. 1. Dostawa odczynników do analizator...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838240 2020-02-24 Opolskie
Cz. 2. Dostawa odczynnikowa do odznaczeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838241 2020-02-24 Opolskie
Cz. 3. Dostawa odczynników do analizator...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836278 2020-02-12 Opolskie
Zagospodarowanie terenu pod centrum prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836280 2020-02-12 Opolskie
Bieżące utrzymanie dróg, chodników oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836288 2020-02-12 Opolskie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836289 2020-02-12 Opolskie
Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828281 2020-01-23 Opolskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
838213 2020-01-15 Opolskie
Dostawa zespoleń ortopedycznych wraz z d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838214 2020-01-15 Opolskie
Dostawa nici chirurgicznych, siatek chir...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838215 2020-01-15 Opolskie
Zakup mikroskopu operacyjnego do wykonyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838216 2020-01-15 Opolskie
Dostawa sprzętu medycznego w celu doposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838217 2020-01-15 Opolskie
Zakup RTG wraz z adaptacją pomieszczeń w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838227 2020-01-15 Opolskie
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838232 2020-01-15 Opolskie
Dostawa części zużywalnych i jednorazowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838228 2020-01-15 Opolskie
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838229 2020-01-15 Opolskie
Cz. 1. Dostawa bipolarnych endoprotez st...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838230 2020-01-15 Opolskie
Cz. 2. Dostawa systemu rewizyjnego oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838231 2020-01-15 Opolskie
Cz. 3. dostawa zestawu do plastyki ACL.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838244 2020-01-15 Opolskie
Cz. 4. Dostawa odczynników do analizator...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838245 2020-01-15 Opolskie
Cz. 5. Dostawa sprzętu do badan mikrobio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838246 2020-01-15 Opolskie
Cz. 6. Dostawa sprzętu do badan mikrobio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838247 2020-01-15 Opolskie
Cz. 1. Dostawa jednorazowego sprzętu lab...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838248 2020-01-15 Opolskie
Cz. 2. Dostawa drobnego sprzętu laborato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838249 2020-01-15 Opolskie
Cz. 3. Dostawa zamkniętego, próżniowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
829581 2020-01-07 Opolskie
Remont elewacji frontowej oraz ociepleni...