Inwestycje - Bielsko-Biała - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884101 2021-01-14 Śląskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
883839 2021-01-13 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883587 2021-01-12 Śląskie
Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883588 2021-01-12 Śląskie
Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883589 2021-01-12 Śląskie
Modernizacja i bierzące utrzymanie urząd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883597 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie oraz modernizacja dró...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883601 2021-01-12 Śląskie
Przebudowa Placu Wojska Polskiego wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883604 2021-01-12 Śląskie
Przebudowa ul. Hałcnowskiej - budowa cho...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883607 2021-01-12 Śląskie
Rozbudowa ul. Błatniej w Bielsku-Białej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883609 2021-01-12 Śląskie
Przebudowa ulicy Komorowickiej na odcink...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883610 2021-01-12 Śląskie
Budowa parkingu w ramach zagospodarownia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883611 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883473 2021-01-11 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883478 2021-01-11 Śląskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
883652 2021-01-11 Śląskie
Opracowanie projektów organizacji ruchu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883653 2021-01-11 Śląskie
Aktualizacja oprogramowania antywirusowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883654 2021-01-11 Śląskie
Aktualizacja Wsparcia Technicznego syste...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883655 2021-01-11 Śląskie
Opieka techniczna nad systemem Edokument...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883656 2021-01-11 Śląskie
Aktualizacja Licencji systemu wirtualiza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883657 2021-01-11 Śląskie
Wsparcie Techniczne ITManager na okres 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883659 2021-01-11 Śląskie
Care pack serwery Lenovo oraz macierz IB...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883662 2021-01-11 Śląskie
Zakup Kopiarki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883664 2021-01-11 Śląskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883666 2021-01-11 Śląskie
Zakup opragramowania GA Znaki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883667 2021-01-11 Śląskie
Zwiększenie funkcjonalności konta w home...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883668 2021-01-11 Śląskie
Przedłużenia licencji dla oprogramowanie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883669 2021-01-11 Śląskie
Licencja na system Rejestracji Czasu Pra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883377 2021-01-08 Śląskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
883376 2021-01-08 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883612 2021-01-08 Śląskie
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu