Inwestycje - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070220 2022-08-12 Podlaskie
Budowa i remont SSWiN z KD
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070086 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa samochodu osobowego typu SUV z n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070096 2022-08-12 Podlaskie
Energia elektryczna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070262 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070264 2022-08-12 Podlaskie
Zakup oprogramowania w ramach projektu P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070265 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa ksiązek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070267 2022-08-12 Podlaskie
Zakup odczynników - BIOG- NET
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070268 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070271 2022-08-12 Podlaskie
Sukcesywna dostawa materiałów eksploat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070075 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070428 2022-08-12 Podlaskie
Budowa sieci cieplnej od komory BK-54 do...
1069698 2022-08-11 Podlaskie
Remont klatki schodowej w WKU w Białyms...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069674 2022-08-11 Podlaskie
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070449 2022-08-11 Podlaskie
Budowa drogi publicznej w zakresie miejs...
1069103 2022-08-10 Podlaskie
Dostawa myjni-dezynfektora.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069232 2022-08-10 Podlaskie
Zakup i dostawa artykułów spożywczych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069192 2022-08-10 Podlaskie
Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Biał...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068523 2022-08-09 Podlaskie
Osiedle o kubaturze ponad 20 tys. m3.
1068742 2022-08-09 Podlaskie
Dzierżawa analizatora parametrów kryty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067544 2022-08-05 Podlaskie
Dostawa aparatów telefonicznych IP (2)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067174 2022-08-03 Podlaskie
Zmiana decyzji DAR-V.6740.1.619.2014 wra...
1067175 2022-08-03 Podlaskie
Remont i zmiana sposobu użytkowania lok...
1067176 2022-08-03 Podlaskie
Zmiana decyzji DUA-IX.6740.166.2021 (DAR...
1067177 2022-08-03 Podlaskie
Przebudowa istniejącej posadzki betonow...
1066503 2022-08-02 Podlaskie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066461 2022-08-02 Podlaskie
Roboty remontowo - budowlane w obiekcie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066522 2022-08-02 Podlaskie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066146 2022-08-01 Podlaskie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066308 2022-08-01 Podlaskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1066309 2022-08-01 Podlaskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...