Inwestycje - "nie podano" - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845583 2020-03-30 Lubelskie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845658 2020-03-30 Lubelskie
Podniesienie efektywności energetycznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845663 2020-03-30 Podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej i u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845609 2020-03-30 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowy...
845752 2020-03-30 Małopolskie
 „Rozbudowy DW nr 981 Zborowice- Krynica...
845751 2020-03-30 Małopolskie
 przedsięwzięcie polegające na realizacj...
845747 2020-03-30 Mazowieckie
 „Budowa hali magazynowej z częścią biur...
845745 2020-03-30 Mazowieckie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845338 2020-03-27 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845691 2020-03-27 Podkarpackie
Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845693 2020-03-27 Podkarpackie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845700 2020-03-27 Opolskie
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845701 2020-03-27 Opolskie
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845715 2020-03-27 Śląskie
Budowa ul. Skłodowskiej w ramach zadania...
845013 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844649 2020-03-25 Lubelskie
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Konstan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844658 2020-03-25 Lubelskie
Odnawialne źródła energii w Gminie Siedl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844659 2020-03-25 Lubelskie
Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844727 2020-03-25 Łódzkie
Wykonanie PB i PW dla zadania pn. "Rozbu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844725 2020-03-25 Łódzkie
Aktualizacja PFU dla zadania pn: "Rozbud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844757 2020-03-25 Opolskie
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844760 2020-03-25 Opolskie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844762 2020-03-25 Łódzkie
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844772 2020-03-25 Lubelskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844785 2020-03-25 Łódzkie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844792 2020-03-25 Łódzkie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 w za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844795 2020-03-25 Łódzkie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844895 2020-03-25 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844843 2020-03-25 Lubelskie
Nadzór inwestorski i rozliczenie finanso...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845131 2020-03-25 Lubelskie
RDW w Lublinie z/s w Bychawie Utrzymanie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu