Inwestycje - "nie podano" - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884964 2021-01-21 Zachodniopomorskie
Remonty dróg na terenie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884963 2021-01-21 Zachodniopomorskie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884955 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie oznakowania poziomego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884952 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
Konserwacje cząstkowe masą bitumiczną na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884950 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa oznakowania pionowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884754 2021-01-20 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884780 2021-01-20 Podkarpackie
Nowe drogi, chodniki i mosty
884092 2021-01-19 Łódzkie
Aktualizacja PB i PW dla zadania pn.: "R...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884506 2021-01-19 Małopolskie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884527 2021-01-19 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884666 2021-01-19 Mazowieckie
Odtworzenie oznakowania poziomego dróg g...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884650 2021-01-19 Mazowieckie
Wykonanie usługi w zakresie przepompowyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884684 2021-01-19 Pomorskie
Inwestycje w odnawialne źródła energii
884683 2021-01-19 Pomorskie
Miejsce rekreacji
884698 2021-01-19 Pomorskie
Knalizacja
884713 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja drogi Mysłakówko - Marianki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884715 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884721 2021-01-19 Kujawsko-Pomorskie
Remont drogi gminnej
884525 2021-01-19 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884724 2021-01-19 Podkarpackie
Modernizacja rowu melioracyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884354 2021-01-18 Mazowieckie
 Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z c...
884348 2021-01-18 Małopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
884215 2021-01-15 Lubelskie
Hotel z garażem
883879 2021-01-14 Mazowieckie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
883876 2021-01-14 Mazowieckie
 przedsięwzięcia pn.„zespół budynków mie...
883875 2021-01-14 Mazowieckie
 zespół budynków mieszkalnych z usługami...
883900 2021-01-14 Pomorskie
Modernizacja dróg rolnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883904 2021-01-14 Pomorskie
Budowa ścieżki rowerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883905 2021-01-14 Pomorskie
Budowa ścieżki rowerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883910 2021-01-14 Pomorskie
Projekty remontów, utwardzenia i wymiany...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu