Inwestycje - "Stalowa Wola" - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1322008 2024-03-22 Podkarpackie
Usługa codziennego sprzątania budynku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1385313 2024-03-22 Podkarpackie
Usługa bezpośredniej ochrony fizyczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1312986 2024-02-02 Podkarpackie
Przebudowa dróg powiatowych i remont mo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1336323 2024-02-02 Podkarpackie
Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Op...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1336325 2024-02-02 Podkarpackie
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1336327 2024-02-02 Podkarpackie
Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1336339 2024-02-02 Podkarpackie
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335012 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa oprogramowania Microsoft Office ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335048 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa oprogramowania VULCAN na potrzeb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335049 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa materiałów biurowych na potrze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335064 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa materiałów biurowych, plastycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335065 2024-02-01 Podkarpackie
Zakup materiałów biurowych, papiernicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335066 2024-02-01 Podkarpackie
Sukcesywna dostawa środków czyszczący...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335067 2024-02-01 Podkarpackie
Sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335068 2024-02-01 Podkarpackie
Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb na po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335069 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa art.garmażeryjnych na potrzeby ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335070 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa mebli specjalistycznych na potrz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335101 2024-02-01 Podkarpackie
Dosatwa sprzetu AGD/RTV na potrzeby jedn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335102 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa sprzętu AGD w ramach projektu p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335104 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa sprzętu AGD w ramach projektu p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335106 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa sprzętu RTV w ramach projektu p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335108 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa sprzętu AGD/RTV dla UM
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335125 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa wyposażenia do kuchni (specjali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335126 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa wyposażenia kuchennego w ramach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335127 2024-02-01 Podkarpackie
Dostawa energi dla SLO
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335128 2024-02-01 Podkarpackie
Dystrybucja energii SLO
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1335129 2024-02-01 Podkarpackie
Dzierżawa lodowiska mobilnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1312943 2024-01-11 Podkarpackie
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1334740 2024-01-11 Podkarpackie
Budowa hali sportowej z boiskiem wielofu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1334742 2024-01-11 Podkarpackie
Budowa hali sportowej z boiskiem wieloff...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu