Inwestycje - "Dąbrowa Górnicza" - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
882094 2020-12-23 Śląskie
 Raport o oddziaływaniu na środowisko pr...
881775 2020-12-18 Śląskie
 Decyzja odmawiająca wydania decyzji o ś...
881642 2020-12-17 Śląskie
 Decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górni...
881518 2020-12-16 Śląskie
 zmiana decyzji Prezydenta Miasta Sosnow...
881517 2020-12-16 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
880017 2020-12-03 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
880120 2020-12-03 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych, polegającyc...
878928 2020-11-24 Śląskie
 Wniosek o decyzję o środowiskowych uwar...
876816 2020-11-10 Śląskie
Remont i przebudowa pawilonu handlowego ...
874271 2020-10-21 Śląskie
Budowa Centrum Serwisowego stali nierdze...
873014 2020-10-12 Śląskie
 Wniosek o decyzję o środowiskowych uwar...
873439 2020-10-12 Śląskie
Rodzinne Planty
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871839 2020-10-01 Śląskie
 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Mia...
871574 2020-09-30 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
871324 2020-09-25 Śląskie
 Wniosek o decyzję o środowiskowych uwar...
870816 2020-09-22 Śląskie
 Decyzja Prezydenta Miasta o środowiskow...
870327 2020-09-17 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
869419 2020-09-10 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
869626 2020-09-10 Śląskie
Przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Dą...
868327 2020-09-02 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
868328 2020-09-02 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
868330 2020-09-02 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
867026 2020-08-24 Śląskie
Budowa mieszkań
866445 2020-08-18 Śląskie
Budowa parkingu
866022 2020-08-13 Śląskie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jed...
863581 2020-07-24 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861461 2020-07-08 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
859742 2020-06-18 Śląskie
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologic...
857712 2020-06-05 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
857633 2020-06-05 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...