Inwestycje - "Dąbrowa Górnicza" - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069555 2022-08-11 Śląskie
 Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego...
1068605 2022-08-09 Śląskie
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067975 2022-08-05 Śląskie
Roboty budowlane polegające na zabezpie...
1067980 2022-08-05 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1067978 2022-08-05 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1067982 2022-08-05 Śląskie
Utwardzenie nawierzchni na potrzeby wyko...
1067974 2022-08-05 Śląskie
Rodzinne Planty
1067987 2022-08-05 Śląskie
Przebudowa i adaptacja poddasza nieużyt...
1067988 2022-08-05 Śląskie
Przebudowa i adaptacja poddasza nieużyt...
1067984 2022-08-05 Śląskie
Przebudowa i adaptacja poddasza nieużyt...
1065652 2022-07-29 Śląskie
Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062365 2022-07-20 Śląskie
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062275 2022-07-20 Śląskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062391 2022-07-20 Śląskie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062392 2022-07-20 Śląskie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062393 2022-07-20 Śląskie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062242 2022-07-20 Śląskie
Dostawa opału wraz z akcyzą na potrzeb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059212 2022-07-12 Śląskie
Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055369 2022-07-01 Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055159 2022-07-01 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1055161 2022-07-01 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1034460 2022-06-14 Śląskie
Dowóz niepełnosprawnych uczniów i pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1041071 2022-06-14 Śląskie
Modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042097 2022-06-14 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1042095 2022-06-14 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1036243 2022-05-05 Śląskie
Termomodernizacja wraz z dostosowaniem d...
1030073 2022-04-13 Śląskie
Świadczenie usług opieki wytchnieniowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1029322 2022-04-08 Śląskie
Prace przy fabryce
1028634 2022-04-08 Śląskie
Moderniczacja Hali Widowiskowo - Sportow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027857 2022-04-06 Śląskie
Budowa sieci oświetlenia ulicznego w 20...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu