Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
870490 2020-09-18 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
870489 2020-09-18 Łódzkie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
870182 2020-09-16 Łódzkie
Budowa nawierzchni ulicy
869360 2020-09-09 Łódzkie
Oświetelenie uliczne
869377 2020-09-09 Łódzkie
Przebudowa budynku wielorodzinnego
869378 2020-09-09 Łódzkie
Zmiana pozwolenia nr 187/2017dotyczącego...
869379 2020-09-09 Łódzkie
Rozbiórka magazynu opału wraz z wykonani...
869068 2020-09-07 Łódzkie
Rozbudowa zakładu suszenia i obróbki dre...
866348 2020-08-17 Łódzkie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jed...
865788 2020-08-11 Łódzkie
 Analiza porealizacyjna dla przedsięwzię...
865045 2020-08-06 Łódzkie
 przedsięwzięcia polegającego na uruchom...
865174 2020-08-06 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
856863 2020-06-02 Łódzkie
Równanie i profilowanie dróg gruntowych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856861 2020-06-02 Łódzkie
Naprawa nawierzchni gruntowej tłuczniem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856864 2020-06-02 Łódzkie
Zakup tłucznia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
856865 2020-06-02 Łódzkie
Zakup masy na zimno
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
848637 2020-04-16 Łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego
848638 2020-04-16 Łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego
848639 2020-04-16 Łódzkie
Budowa oświetlenia ulicznego
847387 2020-04-08 Łódzkie
Budowa namiotowej hali garażowej na masz...
846445 2020-04-01 Łódzkie
Zakup środków ochrony osobistej, środków...
845416 2020-03-26 Łódzkie
Budowa wału ziemnego
843677 2020-03-18 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
840541 2020-03-03 Łódzkie
Budowa mola pływającego z altaną i platf...
837592 2020-02-19 Łódzkie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
837591 2020-02-19 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
837012 2020-02-16 Łódzkie
Utworzenie Bloku Operacyjnego z Centraln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836948 2020-02-14 Łódzkie
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836949 2020-02-14 Łódzkie
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836947 2020-02-14 Łódzkie
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu