Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068317 2022-08-08 Łódzkie
Regulacja wysokościowa niwelety element...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066474 2022-08-02 Łódzkie
"Określenie obecnego stanu niezrekultyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065210 2022-07-28 Łódzkie
Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064655 2022-07-27 Łódzkie
Rozbiórki: bud.96 i komin w Leźnicy Wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064558 2022-07-27 Łódzkie
 Przedsięwzięcie polegające na rozbu...
1064557 2022-07-27 Łódzkie
 Przedsięwzięcie polegające na przeb...
1064768 2022-07-27 Łódzkie
Konserwacja rowów odwadniających i mel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064873 2022-07-27 Łódzkie
Konserwacja rowów odwadniających i mel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064875 2022-07-27 Łódzkie
Wykaszanie nawierzchni darniowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064876 2022-07-27 Łódzkie
Zapewnienie dostępu do obiektów i zaj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064899 2022-07-27 Łódzkie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1063742 2022-07-25 Łódzkie
Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059347 2022-07-12 Łódzkie
Remont odwodnienia w Szkole Podstawowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058757 2022-07-11 Łódzkie
Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058772 2022-07-11 Łódzkie
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg pow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058918 2022-07-11 Łódzkie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056576 2022-07-06 Łódzkie
 Przedsięwzięcie pod nazwą:„Przebu...
1056574 2022-07-06 Łódzkie
 Przedsięwzięcie pod nazwą: „Przeb...
1056573 2022-07-06 Łódzkie
 Przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozbi...
1055259 2022-07-01 Łódzkie
 Decyzja odmawiająca wydania zmiany de...
1054734 2022-06-29 Łódzkie
Przebudowa drogi wewnętrznej oraz przeb...
1052736 2022-06-24 Łódzkie
Dostawa ambulansu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052909 2022-06-24 Łódzkie
Transport medyczny typu P i T
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052214 2022-06-23 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1052020 2022-06-22 Łódzkie
Budowa dojazdu pożarowego nr 17 w Leśn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052039 2022-06-22 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego Nadleśnicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052040 2022-06-22 Łódzkie
Remonty dróg leśnych Nadleśnictwa Gro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052042 2022-06-22 Łódzkie
Dostawa i montaż kotłów c.o. do budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052043 2022-06-22 Łódzkie
Wykonywanie usług leśnych na terenie N...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052044 2022-06-22 Łódzkie
Wykonywanie usług leśnych na terenie N...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu