Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
842844 2020-03-13 Lubelskie
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego
840162 2020-03-02 Lubelskie
Przebudowa ul. Piłsudskiego II etap
840159 2020-03-02 Lubelskie
Przebudowa ul. Piłsudskiego I etap
838318 2020-02-24 Lubelskie
Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838319 2020-02-24 Lubelskie
Przebudowa placu Melchiora Stefanidesa w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838323 2020-02-24 Lubelskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838327 2020-02-24 Lubelskie
Termomodernlzacja budynków Przodszkoli M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838330 2020-02-24 Lubelskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego na tereni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838311 2020-02-12 Lubelskie
Realizacji inwestycji centralnego ogrzew...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838313 2020-02-12 Lubelskie
Przebudowa elementów małej architektiry ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838316 2020-02-12 Lubelskie
Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I. Daszy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841779 2020-01-29 Lubelskie
Oznakowanie poziome
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841781 2020-01-29 Lubelskie
Utrzymanie zimowe dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830744 2020-01-23 Lubelskie
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ...
831823 2020-01-23 Lubelskie
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831871 2020-01-23 Lubelskie
Budowa oświetlenia ulic we współpracy z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831877 2020-01-23 Lubelskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831879 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie instalacji dźwigu osobowego (w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831880 2020-01-23 Lubelskie
Rewitalizacja elewacji kamienic mieszcza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831881 2020-01-23 Lubelskie
Wymiana instalacji centralnego ogrzewani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831882 2020-01-23 Lubelskie
Zakup biletomatów do ZOO oraz sprzedaż b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831888 2020-01-23 Lubelskie
Zakup i montaż profesjonalnego klimatyza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831890 2020-01-23 Lubelskie
Budowa wiaty na środki transportu i sprz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831891 2020-01-23 Lubelskie
Zakup samochodu służbowego oznakowanego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831892 2020-01-23 Lubelskie
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831893 2020-01-23 Lubelskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego na tereni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831894 2020-01-23 Lubelskie
Budowa sali koncertowej i nowej siedziby...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831895 2020-01-23 Lubelskie
Zakup serwera dla Książnicy Zamojskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831896 2020-01-23 Lubelskie
Rozbudowa systemu zasilania awaryjnego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831819 2020-01-21 Lubelskie
Wykonanie instalacji oddymiającej klatkę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu