Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
880864 2020-12-10 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
880596 2020-12-08 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
875793 2020-11-03 Lubelskie
Budynek mieszkalny dz. 231/3
875792 2020-11-03 Lubelskie
Budynek mieszkalny dz. 231/2
875791 2020-11-03 Lubelskie
Budynek mieszkalny dz. 231/5
875790 2020-11-03 Lubelskie
Budynek mieszkalny dz. 231/4
875794 2020-11-03 Lubelskie
Budynek mieszkalny dz. 231/1
874534 2020-10-22 Lubelskie
Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w...
872423 2020-10-07 Lubelskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
872422 2020-10-07 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
872574 2020-10-01 Lubelskie
Przebudowa parkingów oraz rewitalizacja ...
872573 2020-10-01 Lubelskie
Remont nawierzchni dróg osiedlowych - Ul...
872572 2020-10-01 Lubelskie
Budowa ulicy Wincentego Pola
872537 2020-10-01 Lubelskie
Przebudowa parkingu osiedlowego przy blo...
872538 2020-10-01 Lubelskie
Poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szko...
872539 2020-10-01 Lubelskie
Remont drogi na osiedlu Szwedzka w rejon...
872540 2020-10-01 Lubelskie
Wymiana nawierzchni istniejących alejek ...
872541 2020-10-01 Lubelskie
Remont nawierzchni ulicy Klonowicza w Za...
872542 2020-10-01 Lubelskie
Kontynuacja przebudowy bocznej ul Majdan
872543 2020-10-01 Lubelskie
Budowa drogi, ul Zimowa
872544 2020-10-01 Lubelskie
Wykonanie traktu pieszo -jezdnego wraz z...
872546 2020-10-01 Lubelskie
Kontynuacja remontu ulicy Poprzecznej w ...
872556 2020-10-01 Lubelskie
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śląskiej od ...
872558 2020-10-01 Lubelskie
Budowa miejsc postojowych dla samochodów...
872559 2020-10-01 Lubelskie
Oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej n...
872568 2020-10-01 Lubelskie
Remont chodnika przy ulicy Zdanowskiej o...
869804 2020-09-14 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
869775 2020-09-11 Lubelskie
Termomodernizacja i przebudowa bud. prod...
869203 2020-09-08 Lubelskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny z przył...
869205 2020-09-08 Lubelskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny z przył...