Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846131 2020-04-01 Mazowieckie
 Decyzja nr 21/2020 z dnia 30 marca 2020...
845016 2020-03-26 Mazowieckie
 Decyzja nr 20/2020 Burmistrza Wołomina,...
839935 2020-03-02 Mazowieckie
 Decyzja nr 14/2020 z dnia 28 lutego 202...
839400 2020-02-27 Mazowieckie
Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839402 2020-02-27 Mazowieckie
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839403 2020-02-27 Mazowieckie
Naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839404 2020-02-27 Mazowieckie
Świadczenie usług w zakresie konserwacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839405 2020-02-27 Mazowieckie
Remonty kapitalne dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839345 2020-02-27 Mazowieckie
Remonty chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839515 2020-02-27 Mazowieckie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839517 2020-02-27 Mazowieckie
Dzierżawa i konserwacja urządzeń kserogr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837157 2020-02-17 Mazowieckie
 Decyzja nr 7/2020 z dnia 14 lutego 2020...
839616 2020-02-13 Mazowieckie
Budowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839618 2020-02-13 Mazowieckie
Budowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839619 2020-02-13 Mazowieckie
Modernizacja drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839620 2020-02-13 Mazowieckie
Modernizacja drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839621 2020-02-13 Mazowieckie
Modernizacja ul. Wołomińskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839622 2020-02-13 Mazowieckie
Modernizacja ul. Wołomińskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839623 2020-02-13 Mazowieckie
Montaż barier ochronnych przy drodze pow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839624 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt budowy miejsc obsługi podróżnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839617 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt ciągu pieszo - rowerowego na prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839626 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt i budowa kładki pieszo- rowerowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839627 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt i budowa skrzyżowania wyniesione...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839628 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt przebudowy przepustu w ul. 11 Li...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839629 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 18...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839630 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 43...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839632 2020-02-13 Mazowieckie
Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839631 2020-02-13 Mazowieckie
Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839625 2020-02-13 Mazowieckie
Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839635 2020-02-13 Mazowieckie
Przebudowa mostu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu