Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1067313 2022-08-04 Podlaskie
Budowa płyty fundamentowej dla wytwórn...
1066953 2022-08-03 Mazowieckie
Wymiana pokrycia dachowego wraz z robota...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065621 2022-07-29 Mazowieckie
Remont ul. Ogrodów Działkowych wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064106 2022-07-26 Mazowieckie
Zapewnienie kadry instruktorskiej do pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062737 2022-07-22 Mazowieckie
zagospodarowanie zieleni w ul. Legionów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068503 2022-07-21 Kujawsko-Pomorskie
Dwie hale produkcyjne o powierzchni 4 ty...
1062357 2022-07-20 Mazowieckie
Rozbudowa DP Nr 4314W w Ossowie – budo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062402 2022-07-20 Mazowieckie
Modernizacja drogi nr 4337W relacji Dobc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062403 2022-07-20 Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062218 2022-07-20 Mazowieckie
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060809 2022-07-15 Mazowieckie
remont dachu – część A (wraz z malo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055711 2022-07-04 Mazowieckie
 Decyzja nr 51/2022 umarzająca postęp...
1051906 2022-06-22 Mazowieckie
"Budowa tężni solankowej na obszarze r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051772 2022-06-21 Mazowieckie
Zmian przeznaczenia na cele użytkowe z ...
1047734 2022-06-15 Mazowieckie
Wykonanie robót budowlanych polegający...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1041607 2022-06-14 Mazowieckie
Zakup i dostosowanie gabinetów lekarski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1041693 2022-06-14 Mazowieckie
Zakup i dostosowanie gabinetów lekarski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1041694 2022-06-14 Mazowieckie
Usługa informatyczna dla MSPZOZ Nr2 w W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1041695 2022-06-14 Mazowieckie
Świadczenia zdrowotne z zakresu badań ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
968699 2022-06-14 Mazowieckie
Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037373 2022-06-14 Mazowieckie
Rozbudowa budynku Wydziału Komunikacji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037660 2022-06-14 Mazowieckie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Ro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037663 2022-06-14 Mazowieckie
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037200 2022-06-14 Mazowieckie
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynk...
1038492 2022-06-14 Mazowieckie
Remont drogi gminnej nr 431019W ul. Brzo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042144 2022-06-14 Mazowieckie
Świadczenie usług związanych z bież...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1047572 2022-06-14 Mazowieckie
Roboty budowlane polegające na wykonani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033950 2022-04-27 Mazowieckie
Rozbudowa drogi gminnej polegająca na b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031062 2022-04-18 Mazowieckie
Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
1026920 2022-04-04 Mazowieckie
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu