Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070105 2022-08-12 Małopolskie
„Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065644 2022-07-29 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064615 2022-07-27 Małopolskie
Przebudowa części wlotowej przepustu n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059733 2022-07-13 Małopolskie
Odbiór i transport odpadów z nieruchom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059113 2022-07-12 Małopolskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1053744 2022-06-28 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1051555 2022-06-21 Małopolskie
.„Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051066 2022-06-20 Małopolskie
 Decyzja o Środowiskowych uwarunkowani...
1050141 2022-06-15 Małopolskie
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039527 2022-06-14 Małopolskie
Odbiór i transport odpadów z nieruchom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039068 2022-06-14 Małopolskie
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1041147 2022-06-14 Małopolskie
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gmini...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1045975 2022-06-14 Małopolskie
Remont pokrycia dachowego nad niecką ba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037994 2022-06-14 Małopolskie
„Budowa chodników i zatok przystankow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038926 2022-06-14 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1042160 2022-06-14 Małopolskie
Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042564 2022-06-14 Małopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033122 2022-04-25 Małopolskie
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gmini...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1030980 2022-04-18 Małopolskie
„Przebudowa drogi gminnej Sławkowice ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1030521 2022-04-14 Małopolskie
Przebudowa drogi gminnej nr 560907K w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1030796 2022-04-11 Małopolskie
Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP...
1028697 2022-04-10 Małopolskie
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028242 2022-04-07 Małopolskie
„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023752 2022-03-24 Małopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1019034 2022-03-11 Małopolskie
Przebudowa boiska sportowego w ramach za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1013039 2022-03-08 Małopolskie
Świadczenie usług w zakresie dozorowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1011296 2022-03-08 Małopolskie
Przebudowa istniejącej otwartej przewi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
996233 2022-03-01 Małopolskie
Świadczenie usług asystenta osobistego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1006218 2022-02-28 Małopolskie
Dbanie o Zieleń urządzoną w Gminie Wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
992833 2022-02-28 Małopolskie
Dostawa, montaż i uruchomienie stacji t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu