Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1066163 2022-08-01 Śląskie
Remont kładki dla pieszych nad ul. Żwa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066041 2022-08-01 Śląskie
Remont zatok autobusowych przy ul. Katow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063650 2022-07-25 Śląskie
Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059599 2022-07-13 Śląskie
Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059175 2022-07-12 Śląskie
Modernizacja alejek wraz z wymianą ław...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058706 2022-07-11 Śląskie
Modernizacja alejek, małej architektury...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058046 2022-07-08 Śląskie
Remont pomieszczeń zajmowanych przez St...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058541 2022-07-08 Śląskie
Modernizacja instalacji c.o. wraz z robo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058542 2022-07-08 Śląskie
Usługa doradztwa prawnego w zakresie id...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056815 2022-07-06 Śląskie
Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1053924 2022-06-28 Śląskie
Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052397 2022-06-24 Śląskie
Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051464 2022-06-21 Śląskie
Budowa skweru przy ul. Cienistej w Tycha...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051482 2022-06-21 Śląskie
Realizacja zadań wynikających z progra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050655 2022-06-17 Śląskie
Remont ul. Sikorskiego w Tychach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1047565 2022-06-15 Śląskie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń sygn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042023 2022-06-14 Śląskie
Hala produkcyjna ProCars
1039493 2022-06-14 Śląskie
Budowa pomostu pływającego na Jeziorze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039500 2022-06-14 Śląskie
Naprawa dróg gruntowo-żużlowych na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040028 2022-06-14 Śląskie
Modernizacja alejek wraz z wymianą ław...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1046896 2022-06-14 Śląskie
Osiedle ze 140 mieszkaniami
1048530 2022-06-14 Śląskie
Dostawa artykułów spożywczych dla Ż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042322 2022-06-14 Śląskie
Detekcja miejsc parkingowych dla dwóch ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042136 2022-06-14 Śląskie
Remont chodników oraz ścieżek rowerow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1045829 2022-06-14 Śląskie
Modernizacja alejek, małej architektury...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1045377 2022-06-14 Śląskie
Budowa ul. Piaskowej i ul. Palmowej w Ty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
976878 2022-06-14 Śląskie
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnospr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1046922 2022-06-14 Śląskie
Hotel o kubaturze ponad 8 tys. m3
1049646 2022-06-14 Śląskie
Modernizacja alejek w Parku Miejskim Sol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038484 2022-06-09 Śląskie
Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu