Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069819 2022-08-11 Pomorskie
Przebudowa i remont dróg gminnych w Zaj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069614 2022-08-11 Pomorskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068727 2022-08-09 Pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065690 2022-07-29 Pomorskie
świadczenie usług opiekuńczych w miej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064696 2022-07-27 Pomorskie
Ochrona obiektów, osób i mienia oraz o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061367 2022-07-18 Pomorskie
Zakup stołów egzaminacyjnych do mechat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057842 2022-07-07 Pomorskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1057840 2022-07-07 Pomorskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1055199 2022-07-01 Pomorskie
Roboty remontowe sieci kanalizacji sanit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055580 2022-07-01 Pomorskie
Budowa sieci wodociągowej do kompleksu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055591 2022-07-01 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055587 2022-06-30 Pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055589 2022-06-30 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055590 2022-06-30 Pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054514 2022-06-29 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054482 2022-06-29 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054613 2022-06-29 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej adapt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054614 2022-06-29 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej przeb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052533 2022-06-24 Pomorskie
Zaprojektowanie i budowa składowiska od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052572 2022-06-24 Pomorskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052573 2022-06-24 Pomorskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1047600 2022-06-15 Pomorskie
Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1047775 2022-06-15 Pomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050532 2022-06-15 Pomorskie
Budowa linii kablowej oświetleniowej w ...
1037412 2022-06-14 Pomorskie
Modernizacja oświetlenia miasta Tczewa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037618 2022-06-14 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej oświ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037619 2022-06-14 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji technicznej na bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042194 2022-06-14 Pomorskie
Zakup sprzętu dla wydziału Geogezji i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039533 2022-06-14 Pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej zag...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037491 2022-06-13 Pomorskie
Dostawa wyposażenia do Sportowej Szkoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu