Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846127 2020-04-01 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
839779 2020-03-02 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
837340 2020-02-18 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
837213 2020-02-17 Wielkopolskie
Przebudowy ul. Gwiażdzistej i Księżycowe...
836691 2020-02-14 Wielkopolskie
Obiekt handlowo-usługowy o kubaturze pon...
833871 2020-01-29 Wielkopolskie
Zmiana zagospodarowania części placu man...
833527 2020-01-28 Wielkopolskie
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkaln...
830469 2020-01-23 Wielkopolskie
Przebudowa ulicy Bukowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830471 2020-01-23 Wielkopolskie
Przebudowa i modernizacja ulic
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830472 2020-01-23 Wielkopolskie
Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łąc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830475 2020-01-23 Wielkopolskie
Rozpoczęcie inwestycji związanej z budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830477 2020-01-23 Wielkopolskie
Rozbudowa systemu informatycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830476 2020-01-23 Wielkopolskie
Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformaty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830470 2020-01-23 Wielkopolskie
Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczeg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830546 2020-01-23 Wielkopolskie
Zakup sprzętu i licencji oprogramowania ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830547 2020-01-23 Wielkopolskie
Bieżące remonty i modernizacje obiektów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830549 2020-01-23 Wielkopolskie
Doposażenie placu zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830551 2020-01-23 Wielkopolskie
Instalacja nagłośnienia Sali w SP 2
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830550 2020-01-23 Wielkopolskie
Plac zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830552 2020-01-23 Wielkopolskie
Budowa rowerowej stacji naprawczej z wia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830554 2020-01-23 Wielkopolskie
Oświetlenie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830555 2020-01-23 Wielkopolskie
Oświetlenie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830556 2020-01-23 Wielkopolskie
Modernizacja świetlic wiejskich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830558 2020-01-23 Wielkopolskie
Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w...
830559 2020-01-23 Wielkopolskie
Wykonanie zewnętrznego zasilania w energ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830562 2020-01-23 Wielkopolskie
Budowa boiska - opracowanie dokumentacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830566 2020-01-23 Wielkopolskie
Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830553 2020-01-23 Wielkopolskie
Park
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830588 2020-01-23 Wielkopolskie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830621 2020-01-23 Wielkopolskie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu