Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1067319 2022-08-02 Podlaskie
Budowai montaż isnstalacji produkcyjno ...
1065706 2022-07-29 Podlaskie
Budowa ogrodzenia, miejsca postoju pojaz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064620 2022-07-27 Podlaskie
Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064904 2022-07-25 Podlaskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1060751 2022-07-15 Podlaskie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej w r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059268 2022-07-12 Podlaskie
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058742 2022-07-11 Podlaskie
Przebudowa III Liceum Ogólnokształcąc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057284 2022-07-06 Podlaskie
Przebudowa systemu ciepłowniczego dla o...
1053956 2022-06-28 Podlaskie
Pomiar i wyrównanie wysokościowej osł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052034 2022-06-22 Podlaskie
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1045407 2022-06-15 Podlaskie
Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1049575 2022-06-15 Podlaskie
Budowa hali do doczyszczania selektywnie...
1049577 2022-06-15 Podlaskie
Rozbudowa hali magazynowej o dodatkową ...
1050396 2022-06-15 Podlaskie
Budowa drogi nr 102001Bj w msc. Biała W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050183 2022-06-15 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej pok...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050400 2022-06-15 Podlaskie
Pełnienie nadzoru autorskiego przy real...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050401 2022-06-15 Podlaskie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050201 2022-06-15 Podlaskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043504 2022-06-14 Podlaskie
Przebudowa III Liceum Ogólnokształcąc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044478 2022-06-14 Podlaskie
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samoch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038074 2022-06-14 Podlaskie
Zagospodarowanie edukacyjne otoczenia te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038104 2022-06-14 Podlaskie
Modernizacja budynku mieszkalnego (nadle...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038107 2022-06-14 Podlaskie
Żwirowanie dróg leśnych w Nadleśnict...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038109 2022-06-14 Podlaskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
1043516 2022-06-14 Podlaskie
zakup aparatury i sprzętu medycznego w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040004 2022-06-14 Podlaskie
Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038851 2022-06-14 Podlaskie
BUDOWA INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYC...
1039502 2022-06-14 Podlaskie
Dostawa serwerów wraz z usługą przebu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039725 2022-06-14 Podlaskie
Dostawa sprzętu komputerowego oraz biur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038823 2022-06-14 Podlaskie
Budowa pawilonu handlowego wraz z instal...