Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
868523 2020-09-03 Świętokrzyskie
 "Rozbudowa instalacji do produkcji wapi...
853068 2020-05-07 Świętokrzyskie
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827157 2020-01-23 Świętokrzyskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827158 2020-01-23 Świętokrzyskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827159 2020-01-23 Świętokrzyskie
Rozbudowa sieci wodociągowej od Sobkowa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827165 2020-01-23 Świętokrzyskie
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827167 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi powiatowej Brzegi - Sob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827168 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827169 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie chodnika w Żernikach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827170 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie chodnika w Szczepanowie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827171 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie chodnika w Mzurowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827172 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie chodnika Mokrsku Górnym od naw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827173 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie chodnika Mokrsku Dolnym od skr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827174 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie chodnika w Korytnicy od istnie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827175 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie nawierzchni asfaltowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827176 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi gminnej Sobków ulica Dł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827177 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi gminnej Sobków ulica Źr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827178 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w So...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827179 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z rozj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827181 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa dróg wewnętrznych w Korytnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827183 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827184 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi wewnętrznej w Żernikach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827185 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi wewnętrznej w Miąsowej,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827186 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi w Lipie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827187 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi w Choinach przez wieś o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827188 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi w Brzeźnie od drogi gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827189 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi gminnej Antoniów - Nowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827757 2020-01-23 Świętokrzyskie
Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827758 2020-01-23 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827760 2020-01-23 Świętokrzyskie
Przebudowa i częściowa zmiana sposobu uż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu